18 feb 2020Overheid

Kinderboekenmuseum in aantocht

Nederweert

Een collectie van circa 35.000 kinderboeken en naslagwerken, waarvan een belangrijk deel uniek en heel waardevol is. Dat is het bezit van de heer Jos van de Wouw uit Nederweert, waar hij graag ook anderen gebruik van wil laten maken.

Op dinsdag 4 februari overhandigde hij een boekje aan het college van burgemeester en wethouders, dat de aanzet vormt tot een plan van aanpak voor de ontsluiting van de kinderboekencollectie.

Aanvulling op cultureel aanbod

In een straal van 100 kilometer rondom Nederweert is nergens een dergelijke collectie aanwezig. De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben al interesse getoond in de collectie. Enkele exemplaren van het boekje zijn toegestuurd.

In het boekje verzoekt de heer Van de Wouw met klem om de collectie in Nederweert of in de directe omgeving van Nederweert te huisvesten in de vorm van een museum. Daarmee kan het een aanvulling zijn op het culturele aanbod in de regio.

 

Bijdrage aan kennis en vaardigheden

“Ik wil heel graag dat zo veel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de collectie en die ook kunnen raadplegen, want lezen is niet alleen heel fijn maar draagt ook bij aan kennis en vaardigheden”, aldus de heer Van de Wouw.

“Onder andere voor scholen zijn daaruit interessante thema’s te halen die aanvullend kunnen zijn op de thema’s die tegenwoordig in scholen behandeld worden.Maar ook studenten Nederlands kunnen de collectie bijvoorbeeld inzetten voor hun promotie”.

 

WowKinderboeken

 

De heer Van de Wouw heeft de boeken ondergebracht in de “Stichting tot behoud van de boeken van Jos van de Wouw”, kortheidshalve WowKinderboeken genoemd, waarvan hij zelf voorzitter is. Het boekje is door een werkgroep tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van die stichting.

 

Vervolg

Het gemeentebestuur gaat binnenkort over de inhoud van het boekje een standpunt bepalen en wil daarbij ook in gesprek gaan met de provincie(s).