17 nov 2021Overheid

Leefbaarheid in Heel

Heel / Gemeente Maasgouw

Het centrum van Heel gaat in beweging komen. De laatste maanden verkent de gemeente samen met de ondernemers het functioneren van het centrum.

De ondernemersvereniging van Heel heeft een plan voorgelegd voor het centrum. 

Dat plan is het startpunt voor een verkenning met ondernemers, de Heemkunde-vereniging, de dorpsraad, de zorgaanbieders en beleidsmedewerkers, om scherp te krijgen wat er nodig is om de leefbaarheid te verbeteren. 

De vraag die de verkenning beantwoord, gaat over de juiste mix van het sociale en commerciële aanbod.

Het centrum Heel en de leefbaarheid van het dorp vragen om een compleet aanbod van winkels, horeca, activiteiten, sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een fijne ambiance. Om goed in beeld te krijgen waar behoefte aan is, is het belangrijk dat een goede dwarsdoorsnede van de gemeenschap gevraagd wordt wat zij belangrijk vinden.

Deze input is opgehaald met enquêtes onder bezoekers, interviews met ondernemers en zorginstellingen, digitale overlegsessies en een brainstorm. 
In november vindt nog een brainstorm plaats waarbij de wensen en ideeën over het centrum gezamenlijk op een plattegrond worden weergegeven  Zo nemen de ondernemers in Heel het initiatief om met de gemeenschap vooruit te kijken naar een leefbaar dorpscentrum.