Overheid

Louis Rae­mae­kers­brug dicht van­af 14 au­gus­tus

Louis Raemaekersbrug/ Maasbrug

We gaan de rijbanen op de Louis Raemaekersbrug (eerder Maasbrug) opnieuw inrichten.

De Louis Raemaekersbrug is in het weekend van vrijdag 14 augustus 19:00 uur tot maandag 17 augustus 06:00 uur helemaal dicht voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers, scooters, bromfietsers en brommobielen kunnen de brug wel blijven gebruiken.

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen, zodat we in 1 weekend de hele brug opnieuw kunnen inrichten. We hebben al barriers weggehaald en tijdelijke rijbaanafscheiding geplaatst. Een complete afsluiting vraagt wat van de omgeving.

Daarom hebben we gekozen voor een weekend middenin de zomervakantie. Zo zorgen we voor zo min mogelijk hinder. Na het weekend van 14 t/m 17 augustus plaatsen we de definitieve rijbaanafscheidingen terug.

Bij slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden niet doorgaan en op een ander moment plaatsvinden. Kijk regelmatig op onze website (gemeente Roermond) voor de meest actuele informatie.