23 mrt 2021Overheid

Maasgouw: Je tuin Waterklaar maken levert geld op

Maasgouw

Inwoners in het bezit van een koopwoning in Limburg kunnen gebruik maken van de subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Want als je regenwater opvangt in je eigen tuin lever je een bijdrage aan het voorkomen van droogte en wateroverlast. Zo help je niet alleen mee om de problemen van klimaatverandering te voorkomen, maar creëer je ook nog eens een fijne groene leefomgeving.

We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden: zware regenbuien of juist langere perioden van hitte. Die uitzonderlijke hitte en langere perioden van droogte zorgen voor watertekorten. Omgekeerd zorgen zware regenbuien, toenemende bebouwing en verharding van tuinen ervoor dat riolen het regenwater niet meer kunnen verwerken. Waterorganisaties en gemeenten nemen al maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen en de waterkwaliteit te bewaken. Inwoners in Limburg kunnen een steentje bijdragen door hun regenpijp af te koppelen van het regenwaterriool en het water op te vangen in eigen tuin.

 

Maak je tuin Waterklaar

Door het afkoppelen van de regenpijp kun je je tuin Waterklaar maken. Het schone regenwater stroomt dan niet meer weg via het riool maar zakt weg in de bodem van je eigen tuin. Er bestaan ook mogelijkheden om het water op te vangen in bijvoorbeeld een regenton, zodat het later tijdens droge perioden kan worden gebruikt om te beregenen. Er zijn verschillende manier om het regenwater in een tuin af te koppelen, afhankelijk van de wensen en het budget. Op www.waterklaar.nl/oplossingen zijn diverse mogelijkheden te vinden om de tuin Waterklaar te maken. Een mooie groene tuin ligt binnen handbereik.

 

Vraag subsidie aan

Inwoners in het bezit van een koopwoning in Limburg kunnen hun regenpijp afkoppelen en gebruik maken van de afkoppelsubsidie. Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling kan de tuin Waterklaar worden gemaakt en verkleinen we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond.

Het subsidiebedrag en de voorwaarden verschillen per gemeente. Geïnteresseerden kunnen via Waterklaar contact opnemen met hun eigen gemeente voor advies over de mogelijkheden en de hoogte van de subsidie.

Bekijk welke regeling per gemeente geldt via: www.waterklaar.nl/subsidie.