22 okt 2020Overheid

Nationaal verenigingsonderzoek in Leudal. Deze wil alle soorten verenigingen in Nederland in kaart brengen

Leudal

Graag brengen wij hét Nationaal Verenigings Onderzoek (NVO) onder de aandacht: een nieuw initiatief dat tot doel heeft verenigingen te helpen. Door het gezamenlijk delen van kennis, inzichten en ideeën kunnen we elkaar helpen aan nuttige kennis over en voor verenigingen.
Als eerste stap willen we jullie vragen deel te nemen aan dit onderzoek.

Het NVO wil alle soorten verenigingen in Nederland in kaart brengen: beroeps-, branche- en vrijwilligersverenigingen. Met de resultaten kunnen deelnemende verenigingen zoals die van jullie hun voordeel doen, zoals:

  • Hoe kunnen we de binding met de leden versterken?
  • Hoe gaan anderen om met ledengroei of -daling?
  • Hoe gemakkelijk of moeilijk vinden andere verenigingen bestuursleden?
  • Hoe ziet mijn vereniging eruit in vergelijking met andere verenigingen?
  • Zijn er andere financieringsmodellen mogelijk?
  • Enz. enz.

Als jullie ook meedoen gaan we samen succesvol zijn. Dan helpen we elkaar als verenigingen verder en wordt het ook gemakkelijker het belang en de meerwaarde van de vereniging duidelijk te maken aan anderen.

Meedoen kan via deze link

Praktisch: jullie krijgen uiteraard de resultaten toegezonden. Tijdens de Week van de Vereniging op 20 november worden de resultaten gepresenteerd en is er volop ruimte om te discussieren met collega verenigingen.
De vragenlijst is opgesteld via co-creatie tussen specialisten uit de verenigingswereld, wetenschappers en verenigingsprofessionals. Namens DNA (De Nederlandse Associatie), IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) en de andere initiatiefnemers uit de verenigingswereld.

Bij het opstellen van deze eerste vragenlijst hebben wij ons steeds meer gerealiseerd hoe rijk en divers de verenigingswereld is en hoeveel typen er zijn. In samenwerking met een aantal verenigingen hebben wij daarom gekeken welke vraag- en antwoordteksten het beste passen, zonder de vragenlijst te lang te maken. Als jullie tips hebben voor het onderzoek van volgend jaar, dan kun je dat aan het einde van de vragenlijst aangeven.

Alvast zeer bedankt!

Meer informatie over het nieuwe initiatief is te vinden opwww.nationaalverenigingsonderzoek.nl