23 jul 2020Overheid

NEDERWEERT: Aanleg klimaatbuffer Molenweg

Nederweert Molenweg

Als het extreem hard regent voeren we veel relatief schoon water via het riool af naar het buitengebied. Door klimaatbuffers aan te leggen houden we dat water eerder vast. Zo kan water sneller in de bodem zakken. Dit is belangrijk in verband met de langere periodes van droogte.

Bij de Molenweg aan de rand van Nederweert leggen we zo’n klimaatbuffer aan. Het is niet de eerste keer dat we dat doen. Na gesprekken met bewoners is er extra aandacht voor een groene inrichting. Zo komt er een bomenleerpad. 

Bewoners praatten mee

Op maandag 6 juli was er een inloop georganiseerd op de locatie aan de Molenweg. Deze was, vanwege de geldende coronamaatregelen, bestemd voor direct aanwonenden. De inwoners hadden veel vragen en goede suggesties. Ook waren er enkele zorgen over geuroverlast en ongedierte. Met alle input is een definitief ontwerp gemaakt dat nu ter inzage ligt voor een omgevingsvergunning. De bewoners hebben een brief gekregen met de vragen en antwoorden.

Verfraaiing landschap

“De klimaatbuffer zal na aanleg en een periode van ‘aangroei’ een mooie groene entree vormen vanaf de rotonde aan de Molenweg,” aldus wethouder Voss. “Hiermee geven we invulling aan het door de raad vastgestelde groenbeleidsplan en het klimaatadaptatieplan.” De inrichting kent vele soorten bomen, struiken en kruiden. “Daarnaast biedt het gebied mogelijkheden voor verdere recreatieve invulling van de strook langs de Randweg West,” aldus de wethouder.

 

Te downloaden:

Document download informatie:

  •