Overheid

Nieuwe inrichting voor voormalige voetbalvelden ‘De Klink’ in Buggenum

Dorpsraad Buggenum en de Heemkundeverenigingen Buggenum en Neer wensen het grasveld en de toegangsweg van de voormalige voetbalvelden, De Klink aan te passen tot een landschappelijke en beleefbare parel aan de rand van Buggenum. Adviesgroep Buggenumse Veld heeft hierop inmiddels positief gereageerd. Om het project uit te kunnen voeren wordt de gemeenteraad gevraagd geld beschikbaar te stellen.

De Klink (voormalige voetbalvelden) bestaat uit vier delen: een deel is verpacht aan een agrariër, een deel is van de schutterij en het andere deel bestaande uit grasveld/evenemententerrein en een toegangsweg met parkeerplaatsen zijn in eigendom en beheer van de gemeente. Dit project richt zich op het grasveld en de toegangsweg.

Belevingsgebied realiseren
Wethouder Michel Graef: “Het doel van het project is om een landschappelijk, cultuurhistorisch en bio-divers belevingsgebied te realiseren, dat voldoet aan de doelen die zijn vastgelegd in de structuurvisie Buggenumse Veld en het daaraan verbonden gebiedsfonds.”

Een plek die uitnodigt
Marie-José Baur, Dorpsraad Buggenum: “Het te ontwikkelen gebied moet een plek worden waar inwoners (jong en oud) en recreanten welkom zijn en graag vertoeven. Een plek die uitnodigt om naartoe te gaan, waar je zelf fruit mag plukken, waar jongeren heen gaan om te spelen en te bewegen en verenigingen lokale evenementen kunnen organiseren in een groen decor.”

Besluit van de raad
Het projectplan ‘De Klink’ wordt 13 december voorgelegd aan de Raad. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of er voor dit project het benodigde budget beschikbaar wordt gesteld.

Structuurvisie en gebiedsfonds
Dorpsraad Buggenum en de Heemkundeverenigingen Buggenum en Neer zetten zich in voor de ontwikkeling van het Buggenumse Veld. Hiervoor ontwikkelen ze plannen die moeten voldoen aan de doelen die de gemeenteraad van Leudal heeft gesteld. Deze doelen zijn vastgelegd in de structuurvisie Buggenumse Veld en het daaraan verbonden gebiedsfonds. Het gebiedsfonds bevat budget om projecten, die het verlies aan omgevingskwaliteiten kunnen compenseren. In het Buggenumse Veld zijn namelijk 20 hectare kassen en 30 hectare bebouwingselementen gerealiseerd in het vrijwel lege landschap van ongeveer 500 hectare.