9 nov 2021Overheid

Onderzoek afsluiting Thornerweg België

Thornerweg Thorn Maasgouw - Kinrooi

Gemeenten Kinrooi en Maasgouw onderzoeken in samenwerking met de stichting Thorn2030 het  draagvlak voor het sluiten van de Thornerweg in België voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente wil weten wat u hiervan vindt. Kinrooi doet tegelijkertijd onderzoek onder haar inwoners en belanghebbenden.

Voor wie geldt de afsluiting?

De mogelijke afsluiting geldt op de Thornerweg direct over de grens tussen Nederland en België. De afsluiting geldt alleen voor gemotoriseerd verkeer. Niet voor voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van gehandicaptenvoertuigen die op het fietspad toegelaten zijn, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee en voor landbouwverkeer. De twee laatst genoemden worden uitgezonderd voor de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer omdat deze grensovergang voor hen het veiligst en meest efficiënt is. Camping Vijverbroeck blijft bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer uit Nederland.

Uw mening

Er is nog geen besluit genomen. Daarom is het van groot belang dat u uw belangen kenbaar maakt. Uw reactie kunt u onder vermelding van het onderwerp ‘Onderzoek Thornerweg’ mailen naar info@gemeentemaasgouw.nl of verkeer@thorn2030.nl. Alle reacties naar Thorn2030 zijn terug te lezen op www.thorn2030.nl/reacties-inwoners-thorn/. Ook kunt u een schriftelijke reactie sturen naar Gemeente Maasgouw, t.a.v. Onderzoek Thornerweg, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht. Zorg ervoor dat uw reactie binnen is vóór 12 december 2021. Alleen dan wordt uw belang meegenomen in de afweging.

Hoe verder?

Na 12 december worden alle reacties bekeken door de gemeenten Maasgouw en Kinrooi en wordt er een gezamenlijke afweging gemaakt.  Vervolgens volgt er een bestuurlijk besluit. U wordt hierover op een later moment geïnformeerd. Hierin staat ook hoe u daar eventueel op kunt reageren.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Maasgouw via (0475) 85 25 00.