13 jan 2020Overheid

Staatsbosbeheer vormt in het Leudal 4,5 ha naaldbos om tot loofbos

Haelen / Roggel

Vanaf 15 januari worden op een drietal percelen langs de Roggelseweg tussen Haelen en Roggel  in het uitgestrekte bosgebied bomen gekapt.

De totale oppervlakte van de te kappen percelen is ca. 4,5 ha en de percelen zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Het zagen duurt enkele weken en gebeurt met oogstmachines.

Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen. Staatsbosbeheer probeert deze zoveel mogelijk te beperken. Bijzondere dieren en planten zijn vooraf in kaart gebracht en worden tijdens het werk zorgvuldig ontzien.

 

PAS-maatregelen

De maatregelen gebeuren in het kader van het Programma Aanpak Stikstof en komen ook voort uit het beheerplan voor het Natura2000-gebied Leudal. Het betreft hier de kap van Douglasdennen en fijnsparren. De sparren zijn aangetast door een kever, de zogenaamde letterzetter.

Het naaldbos wordt omgevormd in loofbos om verdroging van het gebied tegen te gaan en omdat loofbos een groter natuurwaarde heeft.

Bomen met een karakteristieke vorm en bomen die dienen als verblijfplaats voor dieren worden gespaard. Het ligt in de planning om de werkzaamheden vóór 15 maart van dit jaar af te ronden.

 

Wat merkt de bezoeker van het gebied ervan?

De paden kunnen door de werkzaamheden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Ze worden zo snel mogelijk hersteld als het werk is afgerond.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer Midden-Limburg, telefoonnummer 0475-528500