13 jan 2020Overheid

Start aanleg fietspad Heldenseweg in Neer

Heldenseweg Neer

De gemeente wenst de verkeersveiligheid voor fietsers op de Heldenseweg in Neer te vergroten. Om dit te realiseren komt er langs de Heldenseweg een vrij liggend, enkelzijdig, in twee richtingen te berijden fietspad. Dit over een lengte van 3,3 kilometer. Binnen de bebouwde kom is er geen ruimte voor de aanleg van een vrij liggend fietspad, daarom worden hier fietsstroken aangelegd.

 
De Heldenseweg ligt tussen de N273 (Napoleonsweg) en de N562 (provinciale weg van Roggel naar Helden). Het is een gebiedsontsluitingsweg met een lengte van circa 4 km. Van deze 4 kilometer ligt 700 meter binnen de bebouwde kom. Hier mag 50 km per uur gereden worden. Het overige gedeelte van de weg ligt buiten de bebouwde kom. Hier geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Deze weg, die tevens een potentiële school-thuis route is, wordt door fietsers als zeer onveilig ervaren. Met name doordat fietsers zich op de rijbaan bevinden en automobilisten inhaalmanoeuvres uitvoeren. Met deze aanpassingen wordt de veiligheid en de bruikbaarheid van de fietsroutes verbeterd.

Start

In november 2019 is de opdracht voor de aanleg van het fietspad gegund aan Hoogmartens uit Maasbree. Daarna is gestart met voorbereidende werkzaamheden, waaronder het rooien van bomen en struiken. Vandaag, maandag 6 januari, start de daadwerkelijke aanleg van het fietspad op het weggedeelte buiten de bebouwde. Hierop volgend starten de werkzaamheden binnen de bebouwde kom. Naar verwachting worden de werkzaamheden medio april 2020 afgerond.

 

Provinciale subsidie
In het kader van het Uitvoeringsplan Fiets 2016-2019 is in maart 2018 een provinciale subsidie toegekend van € 658.000 euro. Daarnaast is het fietspad opgenomen als toonaangevend project in het Provinciale Uitvoeringsplan ‘Fiets.’