24 feb 2021Overheid

Sub­si­die­re­ge­ling voor sport- en be­weeg­pro­jec­ten voor spe­ci­fie­ke doel­groe­pen

Limburg

Provincie Limburg introduceert een subsidieregeling om zowel leerlingen van basisscholen als senioren in een kwetsbare positie in beweging te krijgen.

Het is belangrijk dat sporten voor iedereen mogelijk is, zeker voor de eerder genoemde groepen. Met sport en bewegen wordt de gezondheid van Limburgers verbeterd.

Projecten die er op zijn gericht om jonge en/of oudere Limburgers in beweging te krijgen, kunnen met de subsidieregeling ‘stimulering sport en bewegen voor jong en oud’ in aanmerking komen voor maximaal €10.000 om het project te realiseren.

Gedeputeerde Joost van den Akker:

Het is onze missie om met Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio te worden. Met deze subsidieregeling draagt de provincie bij aan een gezondere toekomst voor de Limburgse jeugd en senioren.

Het effect is breder dan alleen het verbeteren van fysieke gezondheid. De negatieve gevolgen van Covid-19 kunnen ermee bestreden worden. Voor de basisschooljeugd is het een (preventieve) investering in een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen.

De subsidieregeling is bedoeld om de sportdeelname van jongeren op de basisschool te vergroten. Daarom kunnen alleen gezonde scholen of gezonde basisscholen van de toekomst in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Het doel is dat kinderen iedere dag minimaal een uur bewegen en daarnaast drie keer per week een sport beoefenen die zorgt voor de ontwikkeling van sterkere botten en spieren. Denk daarbij aan sporten zoals fietsen, dansen, buiten spelen of voetballen.

De subsidieregeling is ook gericht op 55-plussers in een kwetsbare positie. Om langdurig gezond te blijven is het belangrijk dat senioren voldoende sporten en bewegen. Verspreid over de week moeten senioren minimaal 2,5 uur bewegen en twee keer een sport beoefenen voor het behoud van sterke botten en spieren. Voor de doelgroep senioren is vereist dat het project bijdraagt aan het tegengaan of verminderen van de gevolgen die COVID-19 heeft of kan hebben voor de doelgroep, zoals op gezondheids-/vitaliteitsgebied, bijvoorbeeld conditieverlies, en op sociaal gebied, bijvoorbeeld vereenzaming.

Waar is de regeling te vinden?

De complete subsidieregeling is hier(opent externe website) te lezen.