15 mrt 2021Overheid

In­ter­na­ti­o­na­le werk­ne­mers in Lim­burg

Limburg

De afgelopen jaren hebben we in Limburg gezien dat we internationale werknemers nodig hebben. Onze provincie heeft te maken met een krapte op de arbeidsmarkt en onze bevolking vergrijst. In verschillende sectoren is aangetoond dat we arbeidskrachten tekortkomen.

Omdat Limburg een internationale provincie is, vinden we het belangrijk dat we een aantrekkelijke regio zijn en blijven. Een regio waar internationale werknemers graag komen werken. Om dit te realiseren, moet aan bepaalde basisvoorwaarden op het gebied van wonen, werken en samenleven worden voldaan.

De Stuurgroep Internationale Werknemers heeft besloten om de problemen en uitdagingen die spelen rondom internationale werknemers samen aan te pakken. Deze Stuurgroep bestaat uit Ondernemend Limburg (LWV, LLTB en MKB-Limburg), Regio Noord-, Midden- en Zuid-Limburg en Provincie Limburg. Onderzoeksbureau Decisio heeft vorig jaar in opdracht van de Stuurgroep onderzoek gedaan naar internationale werknemers in Limburg.

 

Impact coronacrisis op internationale werknemers

De coronacrisis heeft veel impact gehad op internationale werknemers en laat opnieuw zien hoe kwetsbaar hun positie is. Veel internationale werknemers die tijdelijk of permanent wonen in Limburg hebben goede woon- en werkomstandigheden. Maar er zijn ook internationale werknemers die mede door de coronacrisis in lastige situaties terecht zijn gekomen. Vooral internationale werknemers die in belangrijke sectoren werken, zoals de voedselketen, zorg en logistiek. Sectoren die vitaal zijn voor onze regio en heel belangrijk in deze pandemie.

 

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Om het risico op coronabesmetting voor arbeidsmigranten te verkleinen en om hun positie in Nederland op de lange termijn te versterken, heeft het kabinet het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten ingesteld. Dit team stond onder leiding van Emile Roemer. Het aanjaagteam heeft in oktober 2020 het rapport ‘Geen Tweederangsburgers’ gepubliceerd. In dit rapport staan adviezen om op de korte en de lange termijn de werk- en leefomstandigheden van internationale werknemers te verbeteren. Er zijn adviezen op het gebied van onder andere registratie, wonen, vervoer en werken. Behalve voor provincies en gemeenten zijn er ook verantwoordelijkheden en acties bij uitzendbureaus en werkgevers gelegd die dit jaar moeten worden opgepakt.

Daarnaast heeft de Stuurgroep in december 2020 een ‘Visie Internationale Werknemers’ vastgesteld die aansluit op de adviezen van het aanjaagteam. Doel van deze visie is om samen te komen tot oplossingen op het gebied van wonen, werken en samenleven. Dit jaar zullen verschillende partijen werken aan de acties die in de visie zijn benoemd. Bijvoorbeeld aan huisvesting op zowel kwantitatief als kwalitatief gebied. Met het aannemen van een kennismakelaar en een communicatieplan is er ook aandacht voor het vergroten van de maatschappelijke beeldvorming en draagvlak.

Belang van internationale werknemers

De Provincie Limburg omarmt het belang van internationale werknemers. In ons collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden 2019-2023’ benadrukken we dit:

  • ‘Wij erkennen de noodzaak van arbeidsmigratie, maar werken vooral aan het vergroten van het arbeidspotentieel in Limburg.’
  • ‘Waar nodig maken wij met ondernemers ruimte voor arbeidsmigratie met leefbare huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten en goede integratie van 'nieuwe Limburgers'. Wij helpen gemeenten om op een goede wijze de huisvesting te organiseren die voldoet aan het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).’