Overheid

Vacature burgemeester Maasgouw opengesteld

Gemeente Maasgouw / Midden-Limburg

Burgemeester Strous stopt in de zomer van 2023 als burgemeester van de gemeente Maasgouw. Maasgouw zoekt dus een nieuwe burgemeester.

De raad heeft daarvoor een profielschets opgesteld. In deze profielschets staat welke verwachtingen Maasgouw van de nieuwe burgemeester heeft en welke eigenschappen en kwaliteiten daarbij horen. De profielschets is op 28 november met gouverneur Emile Roemer besproken en door de raad vastgesteld. De vacature is op 30 november opengesteld.

Belangstellenden kunnen tot en met uiterlijk 21 december solliciteren bij de gouverneur, via de website van de provincie(externe link).

Vervolgprocedure

Na het sluiten van de vacature gaat de gouverneur met kandidaten in gesprek. Daarna volgt een overleg tussen de gouverneur en de vertrouwenscommissie (een afvaardiging uit de gemeenteraad). De vertrouwenscommissie spreekt vervolgens in maart met een aantal kandidaten. In een besloten vergadering in de eerste helft van april maakt de gemeenteraad uiteindelijk een keuze. Meteen daarna zal de raad in een openbare vergadering bekend maken wie als nieuwe burgemeester van Maasgouw wordt aanbevolen.

Deze aanbeveling wordt vervolgens voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuwe burgemeester wordt door de Koning benoemd. Het is de bedoeling dat de gemeente voor het zomerreces van 2023 een nieuwe burgemeester heeft. 

Meer weten?

Op onze website vindt u ook de vacaturetekst en de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Provincie Limburg geeft ook informatie over benoemingen van burgemeesters(externe link) in Limburg.