Overheid

Veiligheidsregio Limburg Noord: Opvang voor mensen op de vlucht

Limburg

Door het aanhoudend oorlogsgeweld in Oekraïne groeit het aantal vluchtelingen dat zijn toevlucht zoekt in Nederland nog steeds.

De veiligheidsregio’s zijn daarom gevraagd te doen wat in hun vermogen ligt om bovenop de eerder gevraagde 50.000 noodopvangplaatsen nog eens 25.000 noodopvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. Een grote uitdaging, zeker gezien de noodsituatie rondom de opvang van asielzoekers en de krapte op de woningmarkt.

Verschil asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen

Een asielzoeker is iemand die uit eigen land gevlucht is en asiel (bescherming) aanvraagt in een ander land. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor opvang van deze groep in asielzoekerscentra (azc’s). Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, dan wordt deze ‘statushouder’. Gemeenten moeten zorgen dat deze statushouders een woning krijgen. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een aparte status door de EU-richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit houdt onder andere in dat ze, zonder asielprocedure, tijdelijk recht hebben op huisvesting, zorg en leefgeld als ze zijn ingeschreven bij een gemeente in Nederland. Niet het COA, maar de veiligheidsregio’s en gemeenten hebben de opdracht te zorgen voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen.

Noodopvanglocaties nog steeds hard nodig voor Oekraïense vluchtelingen

Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg Annemarie Penn-te Strake: “Gelet op de ontwikkelingen in Oekraïne verwachten we dat we alle noodopvangplekken die we nu creëren nog steeds hard nodig hebben voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tegelijkertijd mogen we onze ogen niet sluiten voor de landelijke noodtoestand bij de opvang van asielzoekers. Dit is de reden waarom sinds vrijdagavond op verzoek van het COA zo’n 50 asielzoekers voor maximaal een week opgevangen worden in de doorstroomlocatie in Glanerbrook in Geleen. Dit was mogelijk omdat er op dat moment geen Oekraïense vluchtelingen in Glanerbrook verbleven en de opvang van de asielzoekers voor een korte periode is.” Door het woningtekort verblijven statushouders langer in azc’s. Daardoor zitten azc’s overvol. De gemeenten zijn daarom gevraagd om statushouders die gekoppeld zijn aan hun gemeente versneld te huisvesten. Deze opdracht staat los van de taak om te zorgen voor noodopvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen.

Noodopvang is geen permanente huisvesting

Dagelijks zien we de verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne. Veel inwoners begrijpen dus ook dat we Oekraïners die vluchten voor oorlogsgeweld moeten helpen en opvangen. Al vinden sommigen het niet eerlijk dat deze Oekraïense vluchtelingen voorrang krijgen op andere groepen als het gaat om huisvesting. Voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord Antoin Scholten: “Het is waar dat deze vluchtelingen snel geholpen worden aan onderdak. Maar het gaat echt om tijdelijke plekken waar mensen die een oorlog ontvluchten tot rust kunnen komen. De rijksoverheid vergoedt de kosten die we maken om snel van dergelijke noodopvangplekken te realiseren. Denk aan hotels, vakantiehuisjes, omgebouwde kantoorruimtes en tijdelijke units. Het zijn geen plekken die bestemd zijn voor permanente huisvesting. Dit om te voorkomen dat de krappe woningmarkt nog meer onder druk komt te staan.”

 

Oekraïense vluchtelingen in gemeentelijke noodopvang

In Nederland verblijven nu 36.678 vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke noodopvanglocaties, waarvan meer dan 2.300 in de provincie Limburg.