23 dec 2020Overheid

Verbod op carbidschieten in de APV in gemeente Leudal

Leudal / Midden-Limburg

Het college heeft voorgesteld om tijdens de jaarwisseling van 2020/2021 carbidschieten te verbieden. Carbidschieten is geen vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en valt daarom niet onder het vuurwerkwerkverbod van het kabinet. Door het vuurwerkverbod heeft carbidschieten echter meer bekendheid gekregen.

Carbidschieten heeft in het verleden, in de gemeente Leudal, met name in het buitengebied incidenteel plaatsgevonden. Het is mogelijk dat dit als alternatief gebruikt gaat worden, nu er een vuurwerkverbod geldt. Het college wenste daarom, vooruitlopend op de jaarwisseling, carbidschieten in onze APV te verbieden. Dit  voor de komende jaarwisseling.


De raad heeft hier op 22 december mee ingestemd en het verbod in de APV te verbieden. Er geldt een verbod op carbidschieten tot 2 januari 2021.