22 okt 2021VerhalenJohn Hölsgens

Een open organisatie: Rotary Leudal. Een dienstbare club met oog voor de lokale gemeenschap

Leudal

Een online Mosselfestijn waarbij je de Zeeuwse lekkernij, inclusief een heerlijke bijpassende wijn, aan huis bezorgd krijgt en waarvan de opbrengt naar een regionaal goed doel gaat.

Een duurzaam doel ook: een nieuw op te richten repaircafé waarmee een wezenlijke bijdrage kan worden geleverd aan de circulaire economie.

Typisch een plan voor een transparante, open club, die midden in de gemeenschap wil staan. Een organisatie die dienstbaarheid als hoogste doel heeft: Rotary Leudal.

Geef toe: het was waarschijnlijk niet de eerste club waar je aan dacht. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want de Rotary Club, opgericht in 1905 in Chicago op initiatief van de jonge advocaat Paul Harris, groeide uit tot een internationale organisatie met als motto: service above self. Met andere woorden, onbaatzuchtigheid is waar het om draait.

Welzijn
De leden, ook die van Rotary Leudal, zetten zich in om vanuit een gedeelde betrokkenheid  het welzijn van mensen te verbeteren. Zij willen dit doen door hen perspectief te bieden in hun eigen, lokale samenleving. Expertise, vaardigheden en middelen worden daarom gebundeld, om samen het verschil te maken in de levens van andere mensen uit de gemeenschap. Daarbij wordt normaliter nooit zo snel de publiciteit gezocht, maar wie een beetje zijn best doet op internet ontdekt al gauw op hoeveel verschillende manieren Rotary Leudal het kernbegrip dienstbaarheid al eerder in de praktijk bracht.

Projecten
Zo werd voor  een stichting een prachtig sinterklaasfeest verzorgd, gingen voor het 100-jarige Hornerheide 850 tulpenbollen de grond in en zijn met de Stichting Welzijn voor Allen al vele projecten voor Alzheimerpatiënten op touw gezet. ‘Het repaircafé dat we nu van de grond willen krijgen is natuurlijk bij uitstek de uitvoering van de basisgedachte waar de Rotaristen voor staan’ vertelt Cock Aquarius. Met haar, Ger Hermans en voorzitter Frank Hermans bespreken we de plannen. Het voorzitterschap rouleert overigens jaarlijks. Evenals het thema waar de club zich op richt. Onder Frank werd dus voor duurzaamheid gekozen. Het Mosselfestijn wordt het middel om dat doel dichterbij te brengen.

 

Lustrum
‘Het Mosselfestijn zelf viert dit jaar het eerste lustrum als fundraising event’ licht Frank toe. ‘De voorgaande jaren was dit echter een echte feestavond in De Bombardon in Heythuysen, waar zo’n tweehonderd mensen naast mosselen een avondvullend programma voorgeschoteld kregen met muziek, een tombola en ander entertainment. Een groot feest, maar door corona werden ook wij gedwongen om een andere invulling hieraan te geven. Zo zijn we gekomen tot een digitale versie: op zaterdag 9 oktober bezorgen we de mosselen bij de deelnemers aan huis. Voor vijftig euro krijgen zij twee pannen met de kraakverse delicatesse, inclusief stokbrood en wijn aangeleverd. De opbrengsten gaan voor honderd procent naar het repaircaféproject. Het entertainmentprogramma wordt overigens gewoon uitgevoerd en is dit jaar via een livestream op internet te volgen.’

 

Bewustwording
De campagne loopt inmiddels al een tijdje. Alle belangstellenden kunnen op de Facebookpagina van Rotary Leudal de link vinden naar de website, waar de bestelling kan worden geplaatst. Na de aanmelding krijgen ze nog een belletje om de aanvullende wensen op te nemen omtrent extra ingrediënten, of deelname aan de tombola. Het is natuurlijk vooral allemaal reuzegezellig, maar het achterliggende thema wil de voorzitter wel graag naar de voorgrond brengen. ‘Duurzaamheid draait wat mij betreft vooral om bewustwording. Door er mee bezig te zijn tijdens vergaderingen, presentaties of bedrijfsbezoeken proberen we die bewustwording tot stand te brengen en daaropvolgend actie te stimuleren, waardoor hopelijk onze ecologische voetafdruk weer wat kleiner is aan het einde van mijn voorzitterschap. De keuze voor het repaircafé als doel past uiteraard naadloos binnen dat streven.

Sociale aspect

Dat repaircafé moet een laagdrempelige plek worden, waar mensen naartoe kunnen komen om zaken die stuk zijn gratis te laten repareren door vrijwilligers. ‘We zijn nog op zoek naar een centrale locatie daarvoor’ licht Ger Hermans toe. ‘Dat zou idealiter een leegstaand gebouw van de gemeente kunnen zijn. Naast het duurzame doel van zo’n repaircafé is het sociale aspect enorm belangrijk. Mensen die minder contacten hebben, die minder omhanden hebben, jong en oud: het moet een plek worden die voor iedereen toegankelijk is. En waaraan ook iedereen op zijn of haar eigen wijze een bijdrage kan leveren.’ Ook Aquarius is enthousiast: ‘Het mooie van zo’n repaircafé is juist dat mensen elkaar inspireren, door ook een zichtbare uiting te geven aan het begrip duurzaamheid.’

 

Herstelkennis

‘We leven in een wegwerpmaatschappij’ weet Frank Hermans. ‘Toch zijn er nog altijd een heleboel spulletjes die met een beetje moeite en toewijding hergebruikt kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat de ‘herstelkennis’ door deze aanpak op niveau blijft en overgedragen kan worden. Of het nu gaat om kleine huishoudelijke apparatuur, kleding, speelgoed, fietsen, noem maar op. Er zijn nog genoeg artikelen die op deze manier een tweede kans kunnen krijgen. De intentie is dat zaken ter plekke worden gerepareerd, in aanwezigheid van de consument, zodat die sociale doelen ook bereikt worden. Mede daarom is er ook de mogelijkheid om gewoon een kop koffie te komen drinken.’

 

Verbinding


Het idee past perfect binnen de filosofie van de Rotary club, zo geeft het drietal nog maar eens aan. Aquarius:

‘We staan altijd open voor goede doelen. Zowel mensen als ideeën zijn daarom steeds welkom.’

Daarbij bedient Rotary Leudal overigens ook de gemeente Maasgouw. ‘Als we ons kunnen inzetten dan doen we dat. In het verleden hebben we ook internationale projecten opgepakt, maar we richten ons steeds meer op grote en kleinere noden in de regio. Ik merk dat daar behoefte aan is. Soms doen we dat met geld. Maar veel meer nog met onze capaciteiten en faciliteiten. Wat dat zorgt pas écht voor verbinding.’Vriendschappen

‘Als er mensen zijn die, ook buiten dit project om, interesse hebben in Rotary zijn ze hierbij dus van harte uitgenodigd’

besluit Aquarius. ‘We komen buiten onze activiteiten eens per week bijeen. Die bijeenkomsten zijn informatief en goed voor je algemene ontwikkeling, maar er ontstaan ook hechte vriendschappen.’ Deze club werk blikverruimend bevestigt ook Ger Hermans nog eens. ‘Iedereen heeft een andere achtergrond, een andere beroep en vertelt daarover. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Maar ik wil nu toch vooral nog eens een oproep doen aan vrijwilligers, om zich te melden als medewerker van het repaircafé. Dan moeten we doelstelling om in het eerste kwartaal van 2022 de deuren te openen kunnen halen.’
Alle verdere informatie over Rotary Leudal en het Mosselfestijn is te vinden op de website www.rotary.nl/leudal en op www.facebook.com/RotaryLeudal.