VerhalenPieter Knippenberg

HALLO ACHTERNAAM: Onze familienamen en hun betekenis

Midden Limburg

In de rubriek HALLO ACHTERNAAM! proberen we iedere maand de betekenis van een in Limburg veel voorkomende achternaam te verklaren. 

In deze eerste maand van 2024 besteden we aandacht aan de vraag van een Hallo Magazine lezer die nieuwsgierig is naar de achtergrond van de familienaam Stultiens.

Deze naam met vele varianten zoals Stultjens komt al eeuwenlang heel veel voor in de regio Weert (zie kaartje) en is waarschijnlijk geen patroniem zoals wel eens beweerd wordt, maar een zogenaamde metonymische beroepsnaam.

 

Dat betekent dat iemand een achternaam heeft die verwijst naar een product, een werktuig of een attribuut dat kenmerkend is voor de beroepsuitoefening; een beeldspraak dus. Zo kreeg een bakker de familienaam Brood en een timmerman ging later door het leven met de familienaam Hamer.

 

Bij de achternaam Stultiens/Stultjens zien we een zelfde verschijnsel. De grondvorm van deze achternaam wordt namelijk gevormd door het woord ‘stoel’. De uitgangen -tiens en -tjens zijn verkleiningsuitgangen. De familienaam is dus waarschijnlijk afgeleid van het beroep van stoelenmaker.

 

Maar er is ook nog een tweede verklaring. De naam Stultiens kan ook afgeleid zijn van iemand die een bepaalde ‘stoel’ bekleedt, waarmee dan een gerechtelijke functie wordt bedoeld zoals bijvoorbeeld de schepen van een plaats. Een term die overigens in Vlaanderen nog altijd gehanteerd wordt voor onze functie van wethouder. Laat Weert nu ook nog eens dicht bij België liggen ….