VerhalenGesponsord door HALLO

Hert veur Limburg

Nemes kan ederein helpe mer ederein kan emes helpe.

Stichting Hert veur Limburg is ontstaan uit de gesloten Facebook groep ‘Hertjes van Limburg’ .
Deze facebook groep wisselde met gesloten beurzen kleding, speelgoed schoenen, meubels en eigenlijk alles uit wat in goede staat is en wat iemand anders eventueel nog zou kunnen gebruiken.
Voor ‘kostbaardere” producten vragen we aan de leden, die het zich kunnen permitteren, een schenking in de vorm van bijvoorbeeld een voedselpakket.

Ons doel

Hert veur Limburg stelt zich ten doel om inwoners van de gemeente Leudal  die een minimaal inkomen hebben of net onder het bijstandsniveau zitten tegemoet te komen in bv hun dagelijks benodigde voeding en/of verzorgingsproducten. Zij ontvangen dan (twee)wekelijks een voedselpakket. Tevens gaan we samen kijken hoe zij uit deze situatie kunnen komen en wat hier eigenlijk allemaal voor nodig is. Dit kan zijn kleding, meubels, dag indeling of eventueel hulp bij onderhoud van de tuin.  

Gezinnen die in aanmerking komen voor een voedselpakket zijn mensen die net buiten het vangnet van de voedselbank vallen. Of voor hen voor wie het praktisch onmogelijk is om in Weert of Roermond naar de voedselbank te gaan.  

Onze aanpak

Er wordt een uitgebreide intake gehouden met dit gezin of alleenstaande , inkomsten en uitgaven worden naast elkaar gezet voor zover dit nog niet gedaan is door bv. een budgetcoach. Ook gaan we samen bekijken hoe we verandering in deze situatie kunnen brengen. Zéker ook voor de langere termijn. Het desbetreffende gezin of alleenstaande zal ook zelf de handen uit de mouwen moeten steken om zijn/hun situatie verbeterd te krijgen het zij met of zonder hulp van derde.  

Door deze initiatieven hopen wij de leefbaarheid voor deze gezinnen of alleenstaande binnen de gemeente Leudal te verbeteren. Zodat ook zij weer gewoon deel kunnen nemen aan de maatschappij. 
We merken dat er veel schaamte is onder deze groep over de situatie waar ze zich in bevinden.
Wij proberen er dan ook alles aan te doen om hun privacy zoveel mogelijk te garanderen.
Momenteel worden er 15 gezinnen ondersteund met een tweewekelijks voedselpakket van Hert veur Limburg. Het grootste gedeelte komt uit Leudal, maar er komen ook enkele gezinnen / alleenstaande uit omliggende gemeentes. Want ook daar zijn mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken. We verzorgen ook regelmatig ‘eenmalige noodpakketten’ voor mensen die op dát moment even ondersteuning nodig hebben.
Onze stichting werk samen met o.a. maatschappelijk werk. Zij weten ons regelmatig te vinden als het gaat om (eenmalige) voedselpakketten of om praktische zaken zoals een fiets, babykamer, huisraad of bijvoorbeeld kinderkleding 
 

Snelle hulp

Wij proberen zo een positieve bijdrage te leveren aan het signaleren van ongewenste en schrijnende situaties waarin sommige gezinnen of alleenstaande zich bevinden. Door de gespreken die wij dan voeren merken wij  al tamelijk snel dat er meer hulp nodig is dan dat er in eerste instantie aangegeven wordt. Wij verwijzen hen dan door naar de benodigde hulpverlenende instanties zoals maatschappelijk werk en/of een budgetcoach.


Door deze snelle doorverwijzing kan er voor worden gezorgd dat deze mensen niet nog dieper wegzakken in hun problemen. Deze aanpak levert ook zeker voor de gemeente een kostenbesparing op. Door deze tijdig signaleren en doorverwijzing naar een budgetcoach en/of  beschermingsbewindvoerder kunnen er mogelijk op korte termijn zaken goed geregeld worden zodat taferelen als een woningontruiming wellicht vermeden kan worden.

Er wordt ons een warm hart toegedragen

Naast de mensen die ons op Facebook een warm hart toedragen, hebben wij ook veel medewerking van Jumbo Heythuysen. Bij hen kunnen we altijd aankloppen voor producten voor in de voedselpakketten. Of van E.P. Tummers, eveneens uit Heythuysen, zij hebben ons een tweetal diepvriezen en een koelkast geschonken zodat wij de producten van je Jumbo ook goed en verantwoord kunnen bewaren.  
De pastoors van  Kelpen-Oler,  Neer en Heythuysen helpen ons door het neerzetten van voedselmanden in de kerk waar mensen die de kerk bezoeken houdbare producten in kunnen leggen. Ook deze producten zijn weer bestemd voor in voedselpakketten. 

Een officiële stichting 

De Hert veur Limburg bestaan sinds 2 jaar en onlangs zijn we een officiële stichting geworden. Door het vormen van een bestuur kunnen we nog meer kwaliteit leveren en meer bekendheid krijgen binnen Leudal. Vermeldenswaardig is zeker dat de stichting volledig door vrijwilligers wordt gerund.
Op dit moment heeft Hert veur Limburg o.a. een ruimte in de kerk van Baexem. Deze wordt voornamelijk gebruikt voor de opslag van de non food artikelen. En een ruimte bij in Kelpen-Oler waar de voedselpakketten worden opgeslagen en uitgegeven .  We merken dat er ook behoefte is aan een uitgiftepunt in Heythuysen, hierover zijn we in gesprek de gemeente.

Waar is Hert veur Limburg te vinden? 

Op Facebook zijn wij te vinden onder de naam Hert veur Limburg. Ook is er nog steeds de gesloten Facebookgroep ‘Hertjes van Limburg’ waar we mensen de gelegenheid bieden om spullen aan te bieden en om op spullen te reageren in een zo goed mogelijk beschermde omgeving. 
Deze maand worden er in Kelpen-Oler en Heythuysen op diverse plaatsen heerlijke zelf gebakken wafels verkocht voor dit goede doel. Houd hiervoor de facebookpagina van Hert veur Limburg in de gaten.