VerhalenPieter Knippenberg

Het samenwerkingsverband ‘Iedereen Kan Sporten’ ondersteunt sporters met een beperking

Midden Limburg

Ben jij iemand met een beperking die op zoek is naar het sport- en beweegaanbod bij jou in de buurt of wil jij deskundige begeleiding naar passend sporten en bewegen? 

Met dit soort vragen kun je terecht bij het samenwerkingsverband ‘Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg’ waarin zeven Midden-Limburgse gemeenten samenwerken. Het betreft Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. In 2010 hebben zij de handen in elkaar geslagen om de mogelijkheden voor sporten voor mensen met een beperking aanzienlijk te verbeteren. 

“Dit samenwerkingsverband doet daarnaast nog veel meer”, vertelt regioconsulente Pauline Schrooten. Sinds 1 april 2012 werkt zij full time voor ‘Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg’.  Pauline, die in dienst is van de gemeente Roermond, fungeert als contactpersoon voor alle betrokken partijen; ze brengt organisaties samen en adviseert en ondersteunt ze bij het letterlijk in beweging krijgen van de doelgroep.

Pauline Schrooten: “Ik onderhoud contacten met zorg- en onderwijsinstellingen, verenigingen, platformen en stichtingen. Die organisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Wij verwijzen de mensen die aangepast willen sporten naar organisaties die iets voor hen kunnen betekenen voor het vervoer van en naar de sportlocatie. Ook helpen wij bij de aanschaf van de benodigdesporthulpmiddelen en geven advies bij financiële problemen. Wij zijn er trouwens niet alleen voor de individuele sporter, maar ook voor scholen en organisaties die vragen hebben omtrent aangepast sporten; in feite zijn wij er voor iedereen met vragen rondom sport- en bewegen voor mensen met een beperking.”

Brede doelgroep

Met mensen met een beperking bedoelt Pauline Schrooten een zeer diverse doelgroep die varieert van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking. Ook mensen die meervoudig beperkt zijn of een auditieve- en visuele beperking hebben en personen met gedragsproblemen als ADHD en autisme kunnen een beroep doen op Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg

Als regioconsulente vervult Pauline Schrooten een spilfunctie. Pauline: “Ik ben niet zo zeer uitvoerend bezig, want daarvoor is de regio waarin wij actief zijn veel te groot. Je moet mij meer zien als een regisseur, een verbinder die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Als iemand met een bepaalde beperking contact met mij opneemt en aangeeft te willen gaan sporten, probeer ik dat te regelen. Daartoe kan ik dan weer deskundigen inschakelen zoals bijvoorbeeld een beweegmakelaar. De doelgroep waar ik voor werk is divers maar dat geldt ook voor de gemeenten waarvoor ik actief ben. Allemaal hebben ze hun eigen sportbeleid en dat kan heel verschillend zijn. Deels omdat niet iedere gemeente over de zelfde sportfaciliteiten beschikt.”

 

“Van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd “

De eerste jaren van het bestaan van ‘Iedereen Kan Sporten’ was de organisatie volgens Pauline Schrooten hoofdzakelijk aanbod gestuurd. Daar kwam echter verandering in en ‘Iedereen Kan Sporten’ stelt tegenwoordig alles in het werk om een specifieke vraag van iemand met een beperking van een passend antwoord te voorzien en waar mogelijk een passende oplossing te bieden.

 

“De achter ons liggende coronajaren hebben voor mensen met een beperking die graag sporten voor extra problemen gezorgd”, merkt Pauline op. “Ik merk dat na de corona bijvoorbeeld bij zorginstellingen de personeelsproblematiek groter is geworden. Dat de prioriteit bij de zorg ligt is begrijpelijk. Daardoor is er jammer genoeg soms minder ruimte voor begeleiding van sporters met een beperking. Gelukkig kunnen wij bij grotere evenementen wel met succes een beroep doen op vrijwilligers, zoals bij de sport- en speldag die dit jaar op 5 oktober in Roermond plaatsvindt. Aan dit evenement wordt door ruim twintig sportverenigingen uit de regio deelgenomen, waaronder voetbalverenigingen uit Heythuysen en Roermond. In samenwerking met al die deelnemende verenigingen laten wij die dag de gehandicapte sporter zien wat er zoal op sportgebied voor hen mogelijk is. 

Vanuit mijn taak als regioconsulente probeer ik de verenigingen daarbij te ondersteunen. Door mee te denken en mee te helpen waar dat nodig is. Onze bemiddeling is trouwens kosteloos of het nu individuen, scholen, organisaties of verenigingen betreft. Wij willen onze brede doelgroep heel graag van dienst zijn door passende sportmogelijkheden op een passende locatie voor hen te realiseren.”

 

Prikkelarm zwemmen

Welke verzoeken krijgt Iedereen Kan Sporten zoal? Pauline Schrooten: “Die vragen gaan echt alle kanten op. Vaak zijn het vragen van financiële aard, want het sporten voor mensen met een beperking is gemiddeld genomen duurder dan het sporten voor valide sporters. Aangepaste hulmiddelen, zoals een rolstoel voor tennis en badminton zijn duur en ook het vervoer naar een geschikte locatie brengt hoge kosten met zich mee. Daarbij is de inkomenspositie van mensen met een beperking vaak niet sterk. Een ander voorbeeld: Onlangs kreeg ik de vraag of het mogelijk was voor iemand met autisme om prikkelarm te kunnen gaan zwemmen. Daarbij moet je denken aan zwemmen in een zwembad waar niet al te veel mensen aanwezig zijn en géén muziek en geen felle discolampen zijn. Met een dergelijke vraag gaan wij dan aan de slag en we proberen het ook daadwerkelijk waar te maken!” 

Pauline Schrooten verwijst iedereen die meer wil weten over Iedereen Kan Sporten naar de website www.iedereenkansporten-middenlimburg.nl  maar graag beantwoordt zij ook  vragen rechtstreeks en daarvoor mag Pauline gebeld, geappt of gemaild worden.

Bel Pauline voor meer informatie op  06 30 20 25 82  of mail naar:  paulineschrooten@roermond.nl