25 jan 2021VerhalenPieter Knippenberg

IEDEREEN KAN SPORTEN Regioconsulente voor Midden-Limburg Pauline Schrooten wijst mensen met een beperking de weg!

Midden Limburg

Dat sport en bewegen bijdraagt  aan het welzijn van mensen mag bekend zijn. Iedereen zou dan ook eigenlijk de mogelijkheid moeten hebben om te sporten, óók mensen met een beperking. Net als anderen,  beoefenen mensen met een beperking  het sporten voor hun ontspanning , voor hun gezondheid en voor hun plezier.

Het sporten levert hun ook profijt op in het dagelijks leven. Door het sporten leren zij weer andere mensen kennen en worden zij actief betrokken bij hun sportomgeving. Sport draagt daarom bij aan een grotere zelfstandigheid en aan een positiever zelfbeeld.

Vanuit deze mooie gedachte is er tien jaar geleden een samenwerking tot stand gekomen tussen de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Deze zeven gemeenten zetten zich in voor het doel sport en bewegen  voor mensen met een beperking een prominentere plaats te geven in de regio Midden-Limburg.

De samenwerkende gemeenten willen drempels  wegnemen die de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking nog altijd belemmeren. 

Het  gemeentelijke samenwerkingsverband ‘Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg’ richt zich op mensen met een beperking in een ruime zin van het woord. Het kan een verstandelijke beperking zijn, een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking, een visuele beperking of een auditieve beperking.

Ook mensen met gedragsproblematiek behoren tot de doelgroep.

Voor al deze mensen is het vaak lastig om de weg naar een geschikt sport- en beweegaanbod te vinden.  Het niet kunnen beschikken over passend vervoer en het ontbreken van de nodige financiën kunnen daarbij extra drempels zijn. Op basis van het aantal inwoners leggen de deelnemende gemeenten voor  deze doelgroep jaarlijks een bijdrage in.

Samen hebben de gemeente één regionale consulente in dienst . Sinds 2012 wordt deze functie full time ingevuld door Pauline Schrooten die haar werkzaamheden uitvoert vanuit Roermond.  Zij is contactpersoon voor alle betrokken partijen; brengt organisaties samen en adviseert en ondersteunt ze bij het letterlijk in beweging krijgen van de doelgroep

Contactpersoon en verbinder

Pauline Schrooten:  “Naast  mijn functie als contactpersoon en ‘verbinder tussen de betrokken partijen’ geef ik uitvoering aan het jaarprogramma van ‘Iedereen Kan Sporten’. Dit programma wordt  in samenwerking met de zeven gemeenten opgesteld. In de praktijk houdt dit in dat ik o.a. activiteiten en bijscholingen (mede) organiseer en dat ik me bezighoud met de communicatie rondom ‘Iedereen Kan Sporten’. Ik onderhoud contacten met zorg- en onderwijsinstellingen, verenigingen, platformen en stichtingen, want die organisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het toegankelijk  maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Dit werk geeft  mij veel voldoening; het is gaaf om op deze manier iets voor anderen te kunnen betekenen. 

‘Iedereen Kan Sporten’ mag dan wel al tien jaar bestaan,  het is lang niet bij iedereen bekend. Toch zijn wij bij allerlei evenementen in de regio betrokken.

Zo organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks  in Weert een zwemsportdag voor mensen met een beperking. Daar kan dan natuurlijk gezwommen worden maar daarnaast zijn er ook allerlei leuke clinics. Zo’n sportieve dag kan voor deelnemers aanleiding zijn om daarna lid te worden van een zwemvereniging en dat is in Weert dan ook gebeurd. Daar is het ‘Iedereen Kan Sporten’ natuurlijk om te doen: het bewegen moet niet incidenteel zijn maar structureel worden.

In Roermond organiseren we ieder jaar een sport- en speldag . In samenwerking met de deelnemende verenigingen laten wij de gehandicapte sporter zien wat er zoal mogelijk is. Het is natuurlijk heel fijn als verenigingen zelf het initiatief nemen om G-sporters op te nemen en te begeleiden.  Vanuit mijn taak als regioconsulente probeer ik de verenigingen daarbij te ondersteunen door mee te denken en mee te helpen waar  dat nodig is.

“Je kunt geen rolstoelbasketbal in je eentje doen”

Het is niet echt gemakkelijk om mensen met een beperking in beweging te krijgen en dat ligt niet altijd aan hun motivatie.  

Het vervoer naar de sportlocatie en de benodigde financiën kunnen echte struikelblokken zijn.

 Om de financiële drempel te verlagen bieden gemeenten, de Provincie Limburg en Huis voor de Sport Limburg de ‘Vervoersregeling Gehandicapte Sporters’ aan. Ook past de vraag van de individuele sporter niet altijd bij het aanbod in de regio. Als iemand rolstoelbasketbal wil beoefenen, zullen er toch meer mensen met die zelfde wens moeten zijn want in je eentje is dat geen optie. 

Dit jaar heeft de corona uitbraak het ons lastig gemaakt en hebben we niet kunnen doen we graag zouden willen doen. Veel zorginstellingen hebben hun dagbesteding noodgedwongen opgeschort en het sporten en gezond bewegen van cliënten heeft begrijpelijk nu niet direct de hoogste prioriteit.

Nieuw project

In een nieuw project  met de naam ‘Ieder Kind Kan Sporten’ proberen we voor kinderen met een beperking een passende sportplek te vinden en daarvoor ga ik heel graag in overleg met de aanvrager, verenigingen en zorginstellingen. Ze kunnen hiervoor altijd bij mij terecht.”

 

Werner Bloemers: Een sporter met beperkingen aan het woord

Werner Bloemers, die sinds kort als columnist aan Hallo Magazine verbonden is ook een fanatiek sporter maar wel een met een meervoudige beperking. Sporten is belangrijk in zijn leven en hij geeft ons  onderstaand een inkijkje in zijn sportieve bezigheden.  Hieruit blijkt maar weer eens  dat een beperking je echt niet hoeft te weerhouden om sportief actief te zijn.

Werner Bloemers: “Momenteel doe ik aan hardlopen, Nordic walking en handboogschieten. Vanaf 1996 zit ik bij HBS Wilhelmina te Ospel. Ik ben een slechtziende- en slechthorende handboogschutter. Schieten doe ik dan ook met een speciaal vizier en ik moet gewoon goede, rechte, schoenen aantrekken voor een beter evenwicht. Hardlopen doe ik één of twee keer per week. Ik loop alleen op bekende wegen in Ospel. Daarnaast beoefen ik het hardlopen ook bij AV Helden, waar sinds 2015 een groepje van Running Blind zit. Als ik alléén sport, doe ik een beschermend hesje aan. Bij Running Blind ren ik vaker op de atletiekbaan. Bij wedstrijden gaat er een buddy mee, die dan met een lint aan mij vastzit. Nordic walking beoefen ik ook regelmatig en ik vind het een gave sport. Sporten doet me goed”

 

Pauline Schrooten, de regioconsulente van ‘Iedereen kan Sporten’ voor Midden-Limburg, is het aanspreekpunt voor verenigingen, onderwijsinstellingen, en organisaties. Ook met individuele vragen met betrekking tot sportactiviteiten voor mensen met een beperking kan iedereen bij haar terecht.

Tel: +31 (0) 6 30 20 25 82 e-mail paulineschrooten@roermond.nl