Verhalen

INGEZONDEN BRIEF: Namens: Bezorgde bewoners Judith de Groot en Jan Willem de Haan. Staat voor Midden-Limburg Chemelot 2 in de steigers?

Haelen / Midden-Limburg

Staat voor Midden-Limburg Chemelot 2 in de steigers?

Aan de rand van Haelen ligt het bedrijventerrein Zevenellen. Dat is een mooie naam en het terrein ligt er nu maagdelijk bij, maar dat gaat veranderen als het aan de gemeente ligt. Tien jaar geleden besloot de gemeenteraad dat hier zogenaamde ‘biobased’ industrie moest komen. Dat klinkt leuk engels, maar het gaat om uitermate vieze en smerige bedrijvigheid, zoals het verwerken van mest en van afval. 

En niet op kleine schaal. Het terrein is ca 50 hectare dus er kunnen zich heel wat bedrijven vestigen. Het lijkt wel alsof Chemelot 2 in de steigers is gezet ! Nadat zich al enige mest - en afvalverwerkers van gemiddelde omvang hadden gemeld zijn er nu ook nog twee buitenlandse bedrijfsgiganten in de running om hier elk 750.000 ton huisafval (o.a. uit Duitsland) respectievelijk mest te gaan verwerken. Samen dus 1,5 miljoen ton. En dat wordt allemaal per vrachtwagen aan- en afgevoerd

Alleen al deze twee bedrijven gaan zorgen voor meer dan 150.000 vrachtwagens per jaar. . (576 vrachtwagencombinatie/opleggers per dag) En de 0verige bedrijven komen daar nog bij. 

Het plan is dat die vrachtwagens allemaal gaan rijden over bestaande wegen in Haelen (Leudal),   en met name de Roermondseweg en de Napoleonsweg, van Ittervooort A2 tot Venlo. Dit zal een onvoorstelbare impact gaan hebben op de leefomgeving en gezondheid van de mensen die daar wonen. 

Wat deze bedrijven aan vervuiling en stank gaan voortbrengen weten we niet precies. Maar vraag u eens af : zou u erbij in de buurt willen wonen ? 

De stikstofuitstoot van deze bedrijven én van hun vrachtwagens is ook groot. Buitengewoon vreemd in een land waar alles steeds meer ‘op slot’ gaat omdat er niet genoeg stikstofruimte is. Wie het meeste stikstofrechten kan kopen, zoals deze twee bedrijven hebben gedaan, trekt aan het langste eind, lijkt het. Vreemd dat deze stikstofruimte bijvoorbeeld niet gaat naar de PAS melders, boeren die nu noodgedwongen illegaal stikstof uit (moeten) stoten.   

Wij vragen ons af waarom dit soort bedrijven in Haelen moet komen. Het vreemde is dat eén van de twee giganten, het Duitse RWE, zich aanvankelijk zou vestigen op Chemelot, maar die vestiging werd afgewezen waarna het oog viel op Haelen. Het eindproduct zal dan per vrachtwagen naar Chemelot gaan. 

Alles opdat Chemelot zijn circulaire ambities kan waarmaken. De inwoners van Haelen en Buggenum betalen de prijs in de vorm van een ingrijpende aantasting van de leefomgeving. 

In die leefomgeving speelt ook nog mee dat het werk in de genoemde bedrijven vooral door arbeidsmigranten gedaan zal gaan worden. Die zullen fatsoenlijk moeten worden gehuisvest,  gaat de gemeente daarvoor zorgen? Wij vragen het ons af, aangezien de huidige huisvestingsopgave niet eens kan worden gerealiseerd.  

Wij hopen dat de inwoners van Haelen/Buggenum/Leudal en Midden-Limburg beseffen wat hen boven het hoofd hangt en we roepen de gemeenteraad van Leudal op om deze ontwikkeling te stoppen dan wel drastisch in te perken.  

Meer weten? Kijk op www.duurzaamzevenellen.nl