Verhalen

Nieuw wooninitiatief, “Zorg met Liefde en Aandacht”

Midden Limburg

Beste lezer,

De zorg in Nederland is de laatste jaren veel veranderd. Er is veel bezuinigd en de zorgkosten zijn flink opgelopen terwijl de kwaliteit van leven minder lijkt te worden. Wij de ouders van Isha, een jongen met een meervoudige visuele beperking van 26 jaar, hebben dit ook zo ervaren. Isha zit in een rolstoel en is geheel afhankelijk van 24 uurs zorg.                                    Hij woont inmiddels al een aantal jaren in een woongroep waar hij niet de aansluiting vindt die hij nodig heeft om gelukkig te zijn en zich verder te ontwikkelen.   Isha wil graag contacten leggen, vrienden maken, samen genieten en er op uit gaan. Maar dat is in het huidige reguliere zorgaanbod lastig.

Door een gebrek aan personeel en de grote hoeveelheid administratie die gedaan moet worden is er te weinig tijd en aandacht om daadwerkelijk kwalitatieve zorg te bieden.

Het kan anders

Omdat wij denken dat het anders kan en moet hebben wij het initiatief genomen om een nieuwe woon/leefgemeenschap op te richten voor 24 bewoners met een meervoudige en/of verstandelijke beperking “De Pieterpoort”. Wij hebben ons hierbij laten inspireren door het Elzeneindhuis in Oss. Hier hebben wij gezien dat het werkelijk anders kan .

Er is hier een nieuw zorgconcept ontwikkeld te weten Slowcare.

Dit is eind 2018 in een uitzending van Brandpunt+ geweest. Graag verwijs ik naar de website van www.slowcare-nederland.nl. Wij hebben ons, samen met zeven andere initiatiefnemers uit het land, aangesloten bij Slowcare Nederland en willen volgens de pijlers van dit concept in de regio Noord Limburg een nieuw wooninitiatief gaan realiseren.

Er toe doen/zichtbaar zijn

Ieder mens wil er toe doen, een bijdrage leveren op zijn of haar manier. Ieder mens  brengt zijn eigen kwaliteiten mee waar anderen weer van kunnen leren. De  (toekomstige) bewoners en medewerkers van De Pieterpoort mogen er toe doen vanuit hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Ze mogen gezien en gehoord worden, opbloeien en volop in het licht staan in al hun puurheid! Zij kunnen de wereld een beetje mooier maken als wij ze willen zien en horen met volle aandacht. Wij kunnen het leven van deze mensen mooier maken door present te zijn. Door aanraking en door oprechte belangstelling voor hun eigen mogelijkheden en ontplooiing.

 

Menslievende zorg

De Pieterpoort wil  zich weer gaan richten ‘op de bedoeling van de zorg’, namelijk mensen met een beperking de juiste zorg en aandacht geven en de medewerkers weer vanuit hun ‘roeping laten werken’. Op basis van wederkerigheid en verbondenheid ontstaat menslievende zorg. Met liefde zorgen voor je medemens in een gezonde omgeving, waarin respect en  aandacht centraal staan, dat is waar De Pieterpoort  voor staat.

 

Aangename leefomgeving

De Pieterpoort  wil  24 ruime aangepaste studio’s realiseren in een duurzaam verbouwde woning die iedere bewoner  als zijn eigen thuis mag ervaren.  De sfeer in en om het  gebouw  van De Pieterpoort draagt bij aan een prettige werk- en leefwereld. Er wordt gezorgd voor een veilige en helende omgeving met veel licht en ruimte.  Ruimte zodat iedere bewoner met een rolstoel vrij kan bewegen en overal kan komen. Er wordt gezorgd dat er overal veel licht binnen komt maar ook dat het gemakkelijk is om naar buiten te gaan.

Ouders en familieleden

Ouders en naasten blijven belangrijke personen in het leven van de bewoners. In De Pieterpoort is het mogelijk voor ouders of naasten om te overnachten en tijd door te brengen met hun zoon of dochter. Ouders en naasten kunnen zodoende de zorg van dichtbij ervaren en participeren in de zorg. Familieleden maken hierdoor tevens onderdeel uit van de leefgemeenschap van De Pieterpoort.

 

Zelfsturende, administratief arme organisatie

Wij denken dat het mogelijk moet zijn om voldoende gekwalificeerd zorg te bieden als wij de overhead en administratieve kosten tot een minimum beperken. Bij de visie van de De Pieterpoort gaat het om de kwaliteit van tijd en om het werken met aandacht. Er wordt dan ook nadrukkelijk gestreefd naar een administratief-arme organisatie zonder managementlagen. De hoeveelheid aan schriftelijk rapporteren zal  tot een minimum beperkt  blijven.

 

Onderdeel zijn van het grotere geheel

De Pieterpoort wil een leefgemeenschap realiseren in de buurt van een woonwijk waar de bewoners  deel uit kunnen maken van de samenleving door mee te doen aan buurtactiviteiten of zelf ontmoetingen kunnen organiseren en waar dagbesteding op maat aanwezig is. We streven naar een veilige natuurlijke omgeving waar ook voldoende ruimte is voor rust, ontspanning en privacy.

 

Positieve gezondheid

De Pieterpoort wil binnen de leefgemeenschap speciaal  inzetten op positieve gezondheid.  In onze hedendaagse opvoeding is dit een actueel thema. Echter voor deze kwetsbare groep is hier niet als vanzelfsprekend aandacht voor en wordt er nog te vaak gekozen voor het “zoethoudertje ”. Er wordt weinig acht geslagen op de gevolgen van een ongezonde leefstijl voor mensen die rolstoel gebonden zijn en daardoor alleen al eerder last krijgen van overgewicht en maag en darm klachten.

De mogelijkheden om te bewegen liggen niet altijd voor de hand maar zijn van wezenlijk belang voor de gezondheid dus de kwaliteit van leven van deze mensen.  Hiervoor zal nadrukkelijk aandacht zijn en samengewerkt worden met voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten en sportclubs.

 

Contact

Er hebben zich al verschillende ouders maar ook (toekomstige) medewerkers aan gesloten bij ons initiatief.  Maar wij  willen  graag nog in contact komen met ouders van kinderen/jongeren met een (meervoudige) beperking die ook op zoek zijn naar een geschikte woonplek met kwalitatieve zorg voor een mooier en waardevoller leven voor hun zoon of dochter.

Ouders en andere geïnteresseerden kunnen per mail contact met ons opnemen. Wij gaan graag het gesprek aan om ons initiatief verder toe te lichten;  jeannevdvorst@home.nl