Verhalen

Project “ons Heibloem” basisschool de Heihorst

Project “ons Heibloem” basisschool de Heihorst

Heibloem is een klein dorp in de gemeente Leudal met ruim 800 inwoners. Het dorp heeft te maken met vergrijzing en inwoners die naar de grote steden in de buurt trekken. Verder heeft onze school “ De Heihorst” te maken met een dalend leerlingenaantal, waardoor het voortbestaan van de school in de toekomst onzeker is. Momenteel wordt Heibloem ook geconfronteerd met een mogelijke sluiting van de bibliotheek in de school.

De gemeenschapsraad van het dorp is enkele jaren geleden gestart om Heibloem weer op de kaart te zetten met allerlei initiatieven en een huis-aan-huis enquête voor alle gezinnen van het dorp.

In een gesprek tussen gemeenschapsraad en team van onze school is het idee ontstaan om juist de schoolgaande jeugd van het dorp, de leerlingen van basisschool De Heihorst, bewust te laten worden van alles wat Heibloem te bieden heeft.

In februari 2016 starten we dan ook op de Heibloem met een schoolbreed project “Ons Heibloem” waaraan alle groepen meedoen. Dit project zal ongeveer 6-12 weken duren.

De leerlingen worden betrokken bij de inhoud van het project: zij bepalen met de leerkracht welke thema’s rond Heibloem zij willen verkennen. Mogelijke onderwerpen zijn:  gebouwen, monumenten, verenigingen, winkels, bedrijven, recreatie, land-en tuinbouw, sportclubs of feesten.

De kinderen leggen contacten met o.a. sportclubs uit het dorp, de Heemkundevereniging, drumband, ouderenvereniging en carnavalsvereniging. Ze gaan op excursie naar bedrijven en winkels in Heibloem. Zij nemen interviews af en nodigen gasten uit Heibloem uit in de klas. Ouderen vertellen over de geschiedenis van Heibloem. Er wordt een gezamenlijke activiteit georganiseerd in de school van kinderen met de ouderen uit het dorp. In maart worden de opa’s en oma’s  uitgenodigd om samen met hun kleinkinderen pannenkoeken te komen bakken en eten in het kader van de nationale pannenkoekendag.  Ook is er  gelegenheid om samen gezelschapspelen te spelen met de kleinkinderen.  Verder vinden er creatieve activiteiten plaats met het dorp als thema. Er worden workshops gegeven door kunstenaars uit het dorp.

Voor de gymlessen wordt contact gelegd met de sportclubs uit het dorp. Trainers van de verschillende clubs verzorgen de gymlessen van de school. Zo wordt er steeds verbinding gezocht met allerlei geledingen uit Heibloem

Ons plan is om van al deze activiteiten door de kinderen van  b.s. de Heihorst een boek en fotopresentatie te laten maken met als titel  “ Buizerdje in Heibloem” met foto’s, interviews en verhalen over alles en iedereen uit Heibloem, waarmee ze tijdens dit project kennis hebben gemaakt.

Het boek wordt gekenmerkt door een voor kinderen bekende figuur (bijv.  de Buizerd; (carnavalsvereniging  uit Heibloem voert deze naam en de Buizerd zit in log van de school). Deze figuur komt op alle foto’s en bij alle verhalen terug en speelt een hoofdrol in het boek. De kinderen beschrijven in dit boek waar ze trots op zijn; wat karakteristiek is voor de Heibloem en at buitenstaanders moete weten over de Heibloem.

De school wil het boek (met hulp van eventuele sponsors) laten drukken en uitgeven aan de inwoners van Heibloem

In mei zal een afsluiting op school plaatsvinden met o.a. presentatie van dit boekwerk; een fototentoonstelling en onthulling van een kunstwerk dat tijdens deze periode gerealiseerd is aan de voorkant van de school. Voor deze afsluiting worden alle inwoners van Heibloem uitgenodigd.

Tijdens dit project maakt de jeugd van Heibloem kennis met een heleboel dingen die Heibloem te bieden heeft. Met dit project wordt Heibloem vanuit het oogpunt van de kinderen in beeld gebracht.  

Team de Heihorst, Heibloem

Directeur a.i. Tjeu Scheepers tscheepers@deheihorst.nl    06 25 12 69 6 1