VerhalenJan Kessels

Senioren Orkest Leudal op zoek naar muzikanten en concerten

Buggenum

Wie op een doordeweekse maandagmorgen gemeenschapshuis De Roffert in Buggenum binnen stapt loopt grote kans welkom geheten te worden door een vrolijk deuntje van een blaaskapel, het Seniorenorkest Leudal repeteert immers op maandagmorgen in De Roffert. Zo’n tweeëntwintig seniorenmuzikanten in de leeftijd variërend tussen 58 en 86 jaar, waarvan de meesten hun sporen al ruimschoots hebben verdiend bij een plaatselijke harmonie of fanfare, kunnen blijkbaar hun muziekinstrument toch niet helemaal loslaten.

Het seniorenorkest staat sinds twee jaar onder leiding van de 27-jarige dirigente Jenny Leerschool uit Heel, afgestudeerd aan het conservatorium in Tilburg. Rijst natuurlijk de vraag, levert dat grote leeftijdsverschil geen problemen op qua opvatting en muziekstijl van het orkest. “In eerste instantie heb ik mij dat ook afgevraagd of dat wel zou gaan werken,” erkent Jenny Leerschool. “Ik werk pas een jaar of vijf als dirigent en heb in die tijd vooral voor jeugdorkesten gestaan dus kwam ik bij het Senioren Orkest Leudal eigenlijk als ‘jonkie’ binnen. Maar ik zag het als een uitdaging en die ga ik niet uit de weg. In het begin was het even aftasten wat het orkest wil maar ik moet zeggen dat het heel fijn werken is met deze groep muzikanten. Ik zelf ben nogal energiek en aanwezig en dat help volgens mij wel om iedereen bij de les te houden.”

elangrijk is natuurlijk een goede wisselwerking tussen de dirigent en het orkest waarvan de muzikanten al vaak een leven lang ervaring hebben als muzikant. Volgens secretaris Jan Hendriks zit het wat die wisselwerking betreft wel goed. “De dirigent zegt dat we goed luisteren. We zijn zelfs beter bij de les dan de jeugd die tijdens de repetities vaak op hun mobieltje bezig is.” Dirigent Jenny lacht maar kan die opmerking alleen maar bevestigen. “Wat de secretaris zegt klopt wel. Ook de muzikanten hebben hier hun inbreng in de manier van musiceren. Dat is het voordeel als je werkt met mensen die al zo veel ervaring in de muziek hebben. De muzikanten denken mee en samen zijn we bezig om een goed resultaat neer te zetten. Het hoeft niet zo te zijn dat de dirigent alles bepaalt. Die vrijheid is hier en dat is wel fijn. Ik luister vaak naar muziekwerken en denk soms dat bepaalde passages op een andere manier beter passen bij onze manier van spelen,” bekent Jenny. “Wat dat betreft nemen we ons die vrijheid,” om er met een knipoog aan toe te voegen, “maar uiteindelijk beslist de dirigent natuurlijk wel.”

Piet Hendriks, penningmeester van het gezelschap en ervaren trombonist in het orkest beaamt dat. “Tegen ervaren muzikanten die zich misschien willen aanmelden en die zich misschien al vijftig jaar binnen hun eigen muziekvereniging strikt aan de partituur hebben moeten houden is bij het Senioren Orkest Leudal de kans om onder leiding van een ervaren dirigente zich eens aan het lichtere genre in de blaasmuziek te begeven. Trouwens, zowel onze concerten als onze repetities zijn overdag en niet zoals misschien gewend bij de eigen vereniging in de avonduren of op zondag. Misschien handig om te weten.”

Het repertoire van het Senioren Orkest Leudal is breed van Egerländer tot Duitse schlagers tot dansmuziek. Dirigente Jenny Leerschool:

“Onze insteek is om onze muziek gevarieerd te houden. We focussen ons niet op één genre muziek. Dat is zowel voor de muzikanten plezierig om te spelen en voor ons publiek plezierig om naar te luisteren.”

Voorzitter Kitty van Kroonenburg schetst in het kort de historie van het Senioren Orkest Leudal. “Het orkest is in 1994 gestart, aanvankelijk als Seniorenorkest Leudal- en Thornerkwartier, als onderdeel van de Stichting Welzijn met het doel om ouderen een sociale activiteit te bieden. Sinds 1 januari 2012 is het orkest volledig zelfstandig geworden. In die beginperiode was het aantal muzikanten nog vrij beperkt, maar al snel groeide het muziekgezelschap uit tot een volwaardig orkest. Alles leek crescendo te gaan tot corona bijna letterlijk de deuren sloot. Geen repetities meer, geen optredens meer. Ook het seniorenorkest moest in lockdown. Gelukkig is de groep ondanks die beperking wel hecht gebleven wat weer iets zegt over de sfeer binnen het orkest.”

De leden zijn afkomstig uit de gemeenten Leudal, Nederweert, Weert, Maasgouw, Peel en Maas, Roermond en Roerdalen en binnen de kernen van die gemeenten neemt het Senioren Orkest Leudal een bijzondere positie in. “Het is opvallend en tegelijk ook jammer dat er opvallend weinig muzikanten uit Leudal lid zijn van ons orkest, terwijl binnen de kernen van de gemeente Leudal toch veel harmonieën en fanfares actief zijn,” merkt penningmeester Piet Hendriks op. “Nieuwe muzikanten zijn natuurlijk van harte welkom, vooral muzikanten in het zogenaamde hoge koper, met name trompettisten en bugellisten.”

 

De doelstelling van het orkest is tweeledig. Enerzijds om aan senioren met een muzikale achtergrond een sociale activiteit te bieden en hen te ondersteunen bij de uitvoering van de muzikale liefhebberij, anderzijds om naar buiten toe voor groepen en instellingen verantwoorde muzikale uitvoeringen te verzorgen. Secretaris Jan Hendriks is daar duidelijk in. “Natuurlijk zijn wij bij dit orkest om voor ons plezier muziek te maken maar ook om bij sociale instellingen en dergelijke de mensen wat plezier te bieden.

Door de coronatijd zijn die concerten in verzorgingshuizen en sociale instellingen er helaas bij ingeschoten maar nu het weer kan willen wij dat weer graag oppakken. Vandaar ook deze oproep aan seniorenmuzikanten maar ook aan instellingen om ons uit te nodigen voor een concert.”

Kitty van Kroonenburg beaamt dit. “We hebben in het verleden overal gespeeld, in bijna alle zorgcentra van Susteren tot Stramproy.

Maar het coronaverhaal is bekend waardoor we aan die sociale doelstelling in de afgelopen twee jaar niet konden voldoen. Helaas hebben zorginstellingen ook nu nog vragen wat wel en wat niet kan waardoor we op dit moment nog steeds weinig aanvragen hebben voor concerten.”

Dat brengt gelijk een volgend nijpend probleem binnen het orkest aan het licht.

Voorzitter Van Kroonenburg: ”Doordat we door corona niet konden optreden zitten we een beetje krap bij kas. We hebben al een beroep gedaan op steun bij gemeenten maar helaas zonder het gewenste resultaat omdat we binnen geen enkele subsidieregeling vallen.

We hebben volgens de gemeenten te weinig leden en we leiden geen jeugd op waardoor we buiten ieder subsidiesysteem vallen. Plat gezegd moeten we maar onze eigen broek zien op te houden door contributies en de inkomsten uit concerten.

Vóór de corona-epidemie lukte dat nog wel omdat we voldoende aanvragen voor concerten hadden maar nu is het moeilijk om de eindjes aan mekaar knoppen. De vaste lasten gaan immers gewoon door.”

Inmiddels vindt Jenny Leerschool dat de koffiepauze in gemeenschapshuis De Roffert in Buggenum lang genoeg heeft geduurd. Zij neemt haar baton weer ter hand ten teken dat de repetitie weer verder gaat. Voor ons een teken dat het gesprek met het dagelijks bestuur van Senioren Orkest Leudal beëindigd is.

Aanmelden als muzikant maar ook voor een
aanvraag voor een concert kan bij:
secretaris Jan Hendriks, telefoon 06 - 23 79 95 11.