VerhalenPieter Knippenberg

Van het dorp, voor het dorp: Dorpsraad Heythuysen zet in op verjonging

Heythuysen / Midden-Limburg

Deze maand staat de dorpsraad van Heythuysen in de spotlight. Met ongeveer 6.550 inwoners is Heythuysen bepaald geen grote plaats. Het dorp is wel de grootste kern van de gemeente Leudal. Heythuysen vervult door een groot aantal voorzieningen op o.a. winkel- en horecagebied een regiofunctie voor de omliggende dorpen. “Als wij een gezamenlijk overleg van dorpsraden bezoeken, horen wij wel vaker de uitspraak: ‘Wat komen jullie doen, jullie hebben toch al alles’,” vertelt Hub. Koolen. Koolen is de plaatsvervangend voorzitter van de vijfkoppige Heitser dorpsraad, die de leefbaarheid van Heythuysen en het welzijn van de inwoners van Heythuysen hoog in het vaandel heeft staan, maar zorgen heeft over haar eigen toekomst.

Hier is toch alles goed geregeld en we hebben toch al alles.”De dorpsraad van Heythuysen kent geen lange geschiedenis. De raad wordt pas opgericht in 2007 en is daarmee een van de jongste dorpsraden in de gemeente. Binnen de huidige Gemeente Leudal zijn al in een vroeger stadium als gevolg van fusies tussen gemeenten dorpsraden opgericht. In Heythuysen, zo vermeldt de website van de dorpsraad, werd die behoefte niet zo gevoeld. “Hier is toch alles goed geregeld en we hebben toch al alles.”

Met het opgaan in de gemeente Leudal - die zestien kernen telt - was het voorgaande echter niet meer automatisch van toepassing. Immers de grootste kern heeft niet automatisch het meeste in de melk te brokkelen. Vandaar dat onder leiding en initiatief van Thomas Tan gekomen werd tot een Dorpsraad Heythuysen. Hub Koolen en secretaris-penningmeester Liesbeth Voermans zijn al vanaf de oprichting bij de dorpsraad betrokken. Beiden constateren tot hun spijt dat de betrokkenheid van veel inwoners van Heythuysen bij de dorpsraad niet bijster groot is. “Dat werkt voor ons soms wel demotiverend,” stelt Liesbeth Voermans.

“In kleinere kernen hebben de mensen vaak een veel sterkere band met hun dorp en scharen ze zich vrij massaal achter een dorpsraad die voor hun belangen opkomt. Dat is hier toch wel anders. Voor veel mensen is Heythuysen een heel fijne plek om te wonen maar daar blijft het dan ook bij.

Vlaai
Om de bewoners de gelegenheid te bieden hun mening of visie over dorpsaangelegenheden met ons te delen, hebben wij vóór de uitbraak van de coronapandemie éénmaal per jaar een contactavond georganiseerd. De laatste keer kwamen er slecht drie bezoekers. We konden ze ruim van vlaai konden voorzien, want we hadden voor dertig mensen ingeslagen.”

Wat heeft de Dorpsraad ondanks de geringe betrokkenheid van de bevolking bereikt?
Hub Koolen: “Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur en andere bestuursorganen over allerlei uiteenlopende zaken. Zo hebben wij ons bijvoorbeeld destijds bij de provincie Limburg sterk gemaakt voor de aanleg van een rotonde bij de Walk. De bestaande kruising was zeer onveilig. Ook werden onze adviezen meegewogen bij de plannen voor de herinrichting en verfraaiing van de dorpskern. Verkeersveiligheid is overigens een geregeld terugkerend item in ons overleg. Het contact met de Gemeente Leudal zou wat ons betreft ook frequenter en intensiever mogen zijn. De gebiedsregisseur hebben wij nog nauwelijks gesproken,” zegt Koolen met een wrange glimlach. ”Liesbeth Voermans: “De dorpsraad heeft zich ook ingezet voor de realisatie van een JOP, een jongeren ontmoetingsplek. Dat hele proces heeft bijna zes jaar geduurd. Veel te lang! Verder zijn onze acties niet altijd voor iedereen zichtbaar. Zo regelen wij de muziek van het carillon bij het voormalig gemeentehuis en hebben wij met bloembollen op diverse plaatsen het dorp verfraaid. Vanuit ons budget ondersteunen wij ook kleinschalige sociale initiatieven in het dorp zoals de voedselbank van de parochie.”

Zorgen en voornemens

Liesbeth Voermans en Hub. Koolen kijken met enige zorg naar de toekomst. De dorpsraad heeft de afgelopen twee jaar door het overlijden van Sjang Reijnen en Harry Voermans, de echtgenoot van Liesbeth, twee prominente leden verloren en het bestuur is nog niet aangevuld.

Verjonging is dringend gewenst. Van de huidige bestuurders zijn er vier inmiddels zeventig plus! Hub. Koolen: “We moeten een manier vinden om jongeren te prikkelen lid te worden van de dorpsraad en dat is nog niet zo gemakkelijk.

We overwegen in ieder geval een contactavond voor jongeren te organiseren zodat we hun wensen kunnen vernemen en het belang van de Dorpsraad aan de orde kunnen stellen. Het zou fijn zijn wanneer jongeren die hart voor Heitse hebben, zich willen gaan inzetten voor ons dorp. Ook gaan we onze website actualiseren zodat deze weer up-to-date is.

Bombardon en verenigingsnieuws thema’s voor de dorpsraad?

In Heythuysen spelen op dit moment zorgen over de exploitatie en de toekomstige openstelling van de Bombardon. Daarnaast zijn verenigingen zoekende naar een middel om hun verenigingsnieuws met niet-leden te kunnen delen. Kan de dorpsraad hier een rol in gaan spelen? Hub. Koolen: “Natuurlijk kunnen wij dat. Wij gaan deze punten agenderen voor ons komend overleg en wellicht is onze website een mooi podium om verenigingsnieuws kenbaar te maken. Het mes snijdt dan aan twee kanten. De dorpsraad krijgt meer bekendheid in het dorp en verenigingen kunnen hun nieuwtjes kwijt.”