VerhalenPieter Knippenberg

Waar zou je nog een keer naar toe willen nu je dit nog kan? De wensambulance vervult vaak de laatste wens

Limburg

Nog één keer een bezoek aan de dierentuin, je pasgeboren kleinkindje gaan bewonderen of op zaterdagavond het concert van je favoriete band of zanger bezoeken. Allemaal momenten om van te genieten en voor velen lijken ze zo vanzelfsprekend. Maar wanneer je zeer ernstig ziek bent, wellicht al terminaal en regulier vervoer onmogelijk is, dan lijken deze geluksmomentjes vaak niet meer mogelijk te zijn. Een wensambulance kan dan uitkomst brengen. In onze provincie kan voor het vervullen van een dergelijke laatste wens een beroep gedaan worden op de stichting Wensambulance Limburg. Huub Gubbels, geboren en getogen in Maasbracht en nu woonachtig is Sittard is voorzitter van het stichtingsbestuur. 

Wensritten

Een ambulances is voor Huub Gubbels een heel vertrouwd vervoermiddel. Gubbels was tot zijn vervroegd pensioen in 2013 verantwoordelijk voor de ambulance zorg in Zuid-Limburg. Hij maakte regelmatig mee dat terminale patiënten die vanuit het ziekenhuis naar een hospice gingen, graag nog eens langs hun huis of een andere belangrijke plaats uit hun leven wilde rijden. “Soms was dat  mogelijk maar lang niet altijd”, zegt Huub Gubbels. “De verzekeraar betaalde niet voor dergelijke ritten.” 

“Met een oud-marinier hebben we de marine kazerne in Den Helder bezocht. Daar haalde men alles uit de kast om hun oude kameraad een prachtige dag te bezorgen. Inclusief een boottocht met blusboten, die speciaal voor hem in actie kwamen.”

Om iets te kunnen betekenen voor mensen met zo’n laatste wens, richtte Huub Gubbels samen met Leon Triepels de Stichting Wensambulance Limburg op. Deze  stichting vervult sinds 2013 wensritten voor volwassenen en kinderen die ernstig ziek zijn, bedlegerig zijn of in hun laatste levensfase zitten. Gubbels: “Iedereen en elke stichting kan bij ons aankloppen om te helpen bij het verwezenlijken van een laatste wens. Naast het vervoer met de ambulance nemen wij als Wensambulance Limburg ook de begeleiding door kundige zorgverleners tijdens deze dag voor onze rekening.

“We reden onder een boog water door die brandweermannen bij het afscheid van hun terminale collega over de wensambulance spoten.”

André Rieu

We zijn in 2013 gestart met één ambulance. Die werd ons geschonken door de Ambulancezorg Limburg Noord. Inmiddels hebben we er drie waarvan er een speciaal ingericht is voor het vervoer van kinderen. Vanaf de start is trouwens André Rieu een van onze officiële ambassadeurs. Zijn beeltenis met een viool op zijn schouder, is dan ook afgebeeld op de zijkant van onze ambulances. Wij mogen ieder jaar met onze wensvragers, hun familieleden en meereizende vrijwilligers pro deo zijn concerten in Maastricht bezoeken. Dat gaat al gauw over honderd gratis toegangskaartjes. Wij zijn daar als stichting voor onze wensvragers héél erg blij mee. Met het vervullen van een laatste wens kan iemand, ondanks al het verdriet en de pijn toch weer even genieten en even zijn of haar zorgen vergeten. Soms is er voor een wens meer organisatie nodig. Dan werken wij samen met onder andere de stichting Dreams4You en de Make-A-Wish Foundation.” 

“Al die laatste  bezoekjes aan de concerten van Rieu, met zeer blije mensen en iedere keer de speciale aandacht van Pierre Rieu en de mensen van het orkest van Rieu, dat is voor de wensvrager, de familie en de begeleiders geweldig!”

Hoe vaak wordt de wensambulance per jaar ingezet? 

Huub Gubbels: ”Toen we in 2013 van start gingen, hebben we 18 wensritten verzorgd. Nu is dat uitgegroeid tot meer dan 200 ritten per jaar. We verzorgen iedere week wel 4 a 5 ritten. Dat doen we op werkdagen maar ook in weekends. De wensaanvrager geeft aan waar hij of zij naar toe wil en wanneer. Dat kan echt van alles zijn. Er zijn mensen die nog één keer in hun leven de zee willen zien, anderen willen nog een keer een wedstrijd van hun favoriete voetbalclub bijwonen of met hun gezin de Efteling bezoeken. Het is echt heel divers. Soms wil iemand gewoon even een paar straten verder om het huis waar hij geboren is, nog eens te zien. In principe doen wij alles, zolang de wensvrager maar over een indicatie voor liggend vervoer beschikt. We zijn zelfs ooit met iemand naar Disneyland Parijs geweest. Onze wensritten zijn kosteloos en vinden in principe plaats vanuit Limburg.”

“De laatste wens van een oude zeeman. Hij wilde nog eens naar de Walletjes in Amsterdam en dat hebben we gedaan!”

“Doe het wanneer je het nog bewust meemaakt en je er nog van kunt genieten”

De Stichting Wensambulance Limburg beschikt over een groot aantal enthousiaste en professionele vrijwilligers en wordt door veel bedrijven met donaties financieel ondersteund bij haar werk. Huub Gubbels: “We beschikken momenteel over 140 vrijwilligers. Veelal zijn dat mensen met een zorgachtergrond, maar ook mensen die werken of gewerkt hebben bij politie of brandweer. Onze vrijwilligers zijn op allerlei terreinen voor de stichting actief: van bestuurslid tot rittencoördinator en begeleider van wensritten. Ook zijn er mensen die op vrijwillige basis ons wagenpark onderhouden. Omdat onze vrijwilligers met héél kwetsbare mensen in contact komen, krijgen ze ieder jaar een verplichte scholing. Na iedere wensrit wordt er door de begeleiders geëvalueerd. Wat ging goed en wat is voor verbetering vatbaar? We maken wel eens mee dat iemand direct na het vervullen van die laatste wens overlijdt. Bij ons overheerst dan toch het gevoel dat het ons gelukt is die laatste wens te vervullen. Het is ook belangrijk dat je niet te lang wacht met de vervulling van je laatste wens. Doe het wanneer je het nog bewust meemaakt en je er nog van kunt genieten”, aldus stichtingsvoorzitter Huub Gubbels.

“We zijn met een man naar zijn geliefde visvijver gereden waar hij nog een keer vanaf de brancard heeft kunnen vissen.”

Voor meer informatie over de wensambulance en voor het aanvragen van een wensrit zie: wensambulancelimburg.nl