VerhalenPieter Knippenberg

Wie wil een kind nu geen goede toekomst bezorgen? Het Pater Konings Fonds uit Ospel zet zich in voor arme kinderen in Venezuela

Ospel / Midden-Limburg

Het Pater Konings Fonds is eind jaren tachtig van de vorige eeuw in het leven geroepen om het adoptiefonds dat de Ospelse pater Tinus Konings opgezet had in het Venezolaanse  Mérida te ondersteunen. Mérida is met een kwart miljoen inwoners een van de grotere steden in Venezuela. Pater Tinus Konings van de orde van de Salvatorianen was tot zijn dood in 2002 in Venezuela de drijvende kracht achter het adoptiefonds. De Stichting Pater Konings Fonds, met hoe kan het anders, Ospel als  thuisbasis, is anno 2022 nog altijd springlevend en het stichtingsbestuur en de twee toegevoegde adviseurs blijken uiterst gemotiveerd om samen met paters Salvatorianen ter plaatse de idealen van pater Gerardo, want zo stond Konings bekend in Mérida, te verwezenlijken. Hallo Magazine sprak met de bestuursleden Ben Houben, Piet Slenders, Marleen van Schaijk, Henk Leenders en Annemiek Hompes en ook de bestuursadviseurs Jeannette Moonen en Bart Slenders waren bij het gesprek aanwezig. Pater Jan Verboogen (bestuurslid) was helaas verhinderd.

“Een echte Samaritaan”

Dat Pater Konings een bevlogen en heel betrokken missionaris was, wordt tijdens ons gesprek meer dan eens benadrukt. Hij was blijkbaar een man die nauwelijks iets voor zich zelf hield, maar nagenoeg alles weggaf aan anderen. “Een echte barmhartige Samaritaan”, zo vat Henk Leenders het karakter van de pater samen. Wanneer pater Konings in Nederland op vakantie kwam, bezocht hij zijn familie in Ospel en verbleef hij bij zijn schoonbroer Piet Slenders. “Vanuit Ospel maakte hij allerlei tripjes”, vertelt Slenders, “meestal met als doel financiële steun te vergaren voor zijn projecten in Venezuela. Hij was daar heel succesvol in. Voordat hij terugkeerde naar zijn missiegebied preekte hij in de Ospelse parochiekerk en de opbrengst van de collecte mocht hij meenemen naar Venezuela. Daar zette hij zich in voor met name kansarme kinderen.”

Betrokken Ospelnaren hebben de activiteiten van de pater zo’n dertig jaar geleden geformaliseerd door het oprichten van de Stichting Pater Konings fonds. Ben Houben is vanaf de start bestuurslid van deze stichting. Ben Houben: “Het Pater Konings Fonds biedt ondersteuning door gelden bij elkaar te brengen om kansarme kinderen in Venezuela betere kansen in het leven te geven zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Zo kunnen ze uitstijgen boven de bestaande armoede en de vaak erbarmelijke leefomstandigheden. Onze stichting wil kinderen kansen bieden zodat ze een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Op dit moment worden in Mérida door onze stichting ongeveer 150 kinderen op deze wijze ondersteund.

De middelen die wij ter beschikking stellen worden door paters Salvatorianen ter plekke besteed en we hebben er alle vertrouwen in dat het geld op de juiste plaats terecht komt. Diverse bestuursleden van de stichting hebben Mérida bezocht en met eigen ogen gezien dat de financiële steun vanuit Nederland zinvol is om de ellende en armoede enigszins te verlichten. “Je ziet waar je geld naar toe gaat”.

De bezoeken aan Venezuela maakten veel indruk. “Vergeleken met hen hebben wij het heel goed in Nederland“, wordt opgemerkt.

Het Adoptiefonds Mérida

Pater Konings startte in 1988 een adoptiefonds waarbij arme kinderen in de thuissituatie langdurig ondersteund worden zodat zij kunnen bouwen aan hun toekomst. Jaarlijks worden 150 kinderen geholpen zodat zij in staat zijn een schooluniform en schoolbenodigdheden aan te schaffen.

Ook worden er middelen ter beschikking gesteld voor extra maaltijden en bijlessen. Dit adoptieproject wordt grotendeels gefinancierd door de bijdragen van mensen die een kind ‘financieel’ hebben geadopteerd en daarnaast aangevuld vanuit overige giften.

Met de financiële adoptie van een kind in Mérida is een jaarlijks bedrag van € 115 gemoeid. Jeannette Moonen: “Je weet dan wel dat door jouw bijdrage een kind in Mérida kans heeft op een beter en waardiger leven.

Ten minste twee maal per jaar ontvang je van ons een nieuwsbrief met nieuws vanuit Venezuela. We bieden je ook de mogelijkheid om direct een bericht te sturen naar het door jou ondersteunde kind.

De vertaling naar het Spaans en de verzending worden vanuit de stichting verzorgd en wanneer kinderen vanuit Venezuela een briefje naar Nederland sturen worden deze vanzelfsprekend door ons vertaald en doorgestuurd naar degenen die hen ondersteunen.

Af en toe organiseren wij een informatieavond voor onze donateurs. Dit jaar op 18 oktober. Op deze avond worden de aanwezigen geïnformeerd over de projecten die wij in Venezuela ondersteunen.”

Gezondheidscentrum ‘Centro de Salud Padre Gerardo Konings’

Een tweede project dat door het Pater Koningsfonds vanuit overige giften en nalatenschappen gefinancierd wordt is een gezondheidscentrum in Mérida. De 16.000 inwoners van de wijk ‘La Pedregosa’, waarin het gezondheidscentrum met de naam van pater Konings is gevestigd, hebben nu toegang tot verschillende medische diensten. Hoewel het de bedoeling is om alle inwoners van de gemeenschap van dienst te zijn, is het belangrijkste doel van de stichting om de meest behoeftigen te bereiken met name moeders en kinderen en ouderen met chronische ziekten.

Samenwerking met Salvatorianen ter plaatse

Venezuela is een land waarin de leefomstandigheden momenteel zwaar zijn. Er is sprake van  een economische recessie en er heerst politieke onrust. Het is volgens de bestuursleden van het Pater Konings Fonds dan ook van essentieel belang dat de geboden hulp wordt verzorgd door personen die de mensen en de situatie ter plekke goed kennen. Pater Tinus Konings maakte deel uit van de Salvatorianen, een internationale religieuze congregatie van priesters en broeders binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Na het overlijden van pater Konings hebben zijn collega’s zijn werkzaamheden voortgezet en ook nu nog zijn het de Salvatoriaanse priesters en broeders die de door de Ospelse stichting ondersteunde projecten in Venezuela ter plekke daadwerkelijk coördineren en uitvoeren met hulp van lokale medewerkers.

Piet Slenders: “Wij hebben met grote regelmaat contact met onze contactpersonen in Venezuela en ook met een aantal personen die op internationaal niveau verantwoordelijk zijn voor de diverse projecten.”

 

Nieuwe donateurs zijn van harte welkom

Op dit moment ondersteunen ongeveer 100 donateurs, hoofdzakelijk afkomstig uit Midden-Limburg de hulp aan pakweg 150 behoeftige kinderen in Mérida. De bestuursleden die zelf allemaal adoptiekinderen in Venezuela hebben, hopen dat het aantal donateurs groeit om aan de bestaande hulpvraag te kunnen blijven voldoen.

Interesse gewekt? Voor meer informatie: www.paterkonings.nl