26 aug 2022AdvertorialPieter Knippenberg

Corona brengt Cultuurpodium De Bombardon zwaar in de problemen

Heythuysen / Midden-Limburg

Het bestuur van stichting De Bombardon valt niet te benijden; een nagenoeg lege kas en een exploitant die aangegeven heeft per 31 december aanstaande te willen stoppen. Hoe is het zover kunnen komen? “Van 2015 tot 2019 ging het crescendo met De Bombardon,” weet stichtingsbestuur voorzitter Piet Jacobs. De exploitatie toonde een jaarlijkse groei van 10% en om de exploitatie rond te krijgen hadden we geen financiële steun van de gemeente Leudal nodig. Toen kwam corona en werd alles anders.”

Zware verliezen

Tijdens de coronapandemie van maart 2020 tot maart 2022 heeft de culturele sector in Nederland zware verliezen geleden. Voor De Bombardon, maar ook voor de commercieel exploitant van de Heythuysense cultuurtempel blijkt de financiële schade groot te zijn. Herhaaldelijke lockdowns en de door de overheid opgelegde beperkingen als de anderhalve-meter-maatregel hebben de bankrekening van de stichting volgens het bestuur tot nagenoeg nul gereduceerd. Ook wordt de stichting geconfronteerd met een extra financiële tegenvaller vanwege de kosten die gemoeid zijn met het onverwachte opzeggen van de huidige exploitant en met het zoeken een naar nieuwe uitbater van het gemeenschapshuis. “Openstaande rekeningen kunnen momenteel niet meer betaald worden,” verzucht het bestuur.

Hulpvraag

De stichting die De Bombardon huurt van de gemeente Leudal, wendt zich nu tot die zelfde gemeente Leudal om hulp om uit deze impasse te komen. De drie bestuursleden hopen dat ook de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt bij het oplossen van het probleem dat volgens hen niet structureel van aard is. Het is een volgens het bestuur een incidenteel probleem, veroorzaakt door een niet te beïnvloeden externe factor; corona.

De gebruikers van De Bombardon zijn tijdens een in der haast georganiseerd gebruikersoverleg in juli geïnformeerd over de stand van zaken. Dat leverde volgens voorzitter Piet Jacobs veel sombere gezichten op en legio vragen of de vele activiteiten die voor 2023 in de Bombardon gepland staan daar wel doorgang kunnen vinden. De gebruikers hebben na de bijeenkomst een adhesiebetuiging aan het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd waarin zij hun steun aan het stichtingsbestuur maar óók hun zorgen voor de toekomst van De Bombardon uitspreken.

Een verzoek tot raad en daad

Het stichtingsbestuur van De Bombardon heeft op 30 juli een zogenaamd ‘verzoek tot raad en daad’ aan het College van Leudal gestuurd. Het bestuur vraagt hierin het college om adequate steun bij het oplossen van de financiële problematiek. Ook wordt de gemeente Leudal om inhoudelijke ondersteuning gevraagd bij het werven van een nieuwe exploitant en voor de mogelijk  bijbehorende  overgangssituatie. Voor dit moment is te melden dat wethouder Wijers constructief meedenkt om voor de eerste noden oplossingen te vinden.