17 mrt 2021

100 jaar Hornerheide dat vieren we SAMEN

Horn / Leudal

Drie organisaties, drie logo’s en drie totaal verschillende programma’s tijdens het jubileumjaar van Hornerheide. Dat betekent dat er voor iedereen die het jubileum samen met ons wil vieren heel veel mogelijkheden zijn.

Wat ons verbindt: we vieren het jubileum SAMEN maar ieder met een eigen programma en doelgroep.

Vanaf de start van de voorbereidingen vindt er regelmatig overleg plaats tussen Ciro, Proteion en de Stichting 100 jaar Hornerheide (een burgerinitiatief uit Horn) om allerlei activiteiten goed op elkaar af te stemmen.

Het hele jaar 2021 zal er op verschillende manieren aandacht zijn voor het 100-jarig bestaan van Hornerheide:

 • Er komt een grote banner bij de entree van het terrein;
 • Er komt een TV-serie van ML5 van interviews met markante personen en verhalen over hun relatie met Hornerheide
 • Er komt een Gedenkboek met foto’s en verhalen
 • Er wordt een MARIAPAVILJOEN gebouwd
 • Er worden 6 Glas-in-lood ramen van Charles Eyck op het terrein geplaatst
 • Er komen vlaggen
 • Er wordt een flyer verspreid met informatie over de voorinschrijving voor het Gedenkboek
 • Er komen verschillende artikelen in HALLO Magazine

En uiteraard worden via de website en social media actualiteiten gedeeld. Kortom: veel aandacht voor dit bijzondere jubileum en de rijke geschiedenis van Hornerheide.

Begin september 2020 zijn we als Stichting 100 jaar Hornerheide begonnen met de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het jubileum (zie HALLO Magazine van oktober 2020).

 https://halloonline.nl/verhalen/bericht/eeuwfeest-hornerheide-aanleiding-voor-nieuw-boekwerk-jac-wijnands-veelzijdig

In HALLO Magazine van januari 2021 hebt u het nodige kunnen lezen over de auteur van het Gedenkboek (Jac Wijnands uit Horn) en zijn schrijfproces.

We zijn nu zover dat we u nader kunnen informeren over de programma onderdelen door het jaar heen en de wijze waarop we hierbij worden ondersteund door iedereen, zowel financieel als fysiek.

Tevens is nu ook het moment waarop we onze website aan u kunnen presenteren:  

https://www.100jaarhornerheide.nl/

PROGRAMMA

(Alles onder voorbehoud vanwege de dan geldende coronamaatregelen)

Gedurende het hele jaar zijn er feestelijke activiteiten voor bewoners, mantelzorgers/ vertegenwoordigers, vrijwilligers en personeel. Deze worden omlijst door bijdragen van diverse verenigingen uit Horn en omgeving en de parochie St. Martinus uit Horn.

Over specifieke data wordt gecommuniceerd zodra deze definitief doorgaan.

Door het jaar heen zijn er ook spontane acties vanuit de gemeenschap. Die omarmen we natuurlijk heel graag. Volg onze nieuwspagina via de website om te zien en lezen wat er zoal door mensen aan creatieve en ludieke ideeën ontstaan.

Februari 2021

 • Start voorinschrijving gedenkboek.
 • Lancering website en start promotiecampagne voor de voorinschrijving van het Gedenkboek.

www.100jaarhornerheide.nl

Maart 2021

 • De eerste groep sponsoren worden gepresenteerd in Hallo van maart.
 • Start TV uitzendingen ML5. Gedurende het hele jaar zal ML5 elke twee weken TV-uitzendingen verzorgen met interviews van markante personen uit het heden en verleden van Hornerheide. Aan het einde van het jubileumjaar wordt daar een documentaire van gemaakt die samen met het gedenkboek wordt gepresenteerd.
 •  

April 2021

 • De Rabobank Peel, Maas en Leudal en de Rotary afdeling Leudal hebben een donatie gedaan voor de aanschaf van twee elektrische duo fietsen.
 •  

Mei 2021

 • Binnenkort wordt gestart met de bouw van een multifunctioneel paviljoen op het binnenterrein van Hornerheide. Het paviljoen dat voor het grootste gedeelte uit glas bestaat, doet dienst als ontmoetingsruimte. Er komt tevens een kapelfunctie/stilteruimte in. Daarmee wordt een lang gekoesterde wens van bewoners en mantelzorgers vervuld. De bouw wordt geheel gefinancierd door Proteion als bijzonder geschenk aan Hornerheide.

Als alles meezit o.a. ook ten gevolge van de coronamaatregelen wordt het ‘glazen huis’ in mei officieel geopend door onze burgemeester samen met één van onze bewoners. Als het lukt op 7 mei, want dan bestaat Hornerheide op de dag af 100 jaar.

 • Als het paviljoen gereed is volgt ook de onthulling van het gedenkteken voor alle bewoners die gedurende de Corona Pandemie zijn overleden. Een geschenk namens de inwoners van Horn aan bewoners en personeel van Hornerheide.

Juni 2021

 

 • Onthulling van de gerestaureerde glas-in-loodramen van Charles Eyck. Ze krijgen als bijzonder kunstwerk een plek op het terrein van Hornerheide zodat iedereen die kan bewonderen. Ze staan nu ergens opgeslagen in een depot en zijn daardoor aan ieders oog onttrokken.
 •  

Mogelijk valt dat samen met de feestelijke opening van de Art Walk van Ciro

 • Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wordt het scholenproject uitgevoerd, waarbij kinderen en jongeren kunnen kennis maken met de geschiedenis van Hornerheide, het groen en de kunstwerken.
 •  

September 2021

 • Het Gedenkboek over 100 jaar Hornerheide wordt gepresenteerd
 • Het jubileumfeest met mooie en gedenkwaardige optredens
 •  

December 2021

 

Afsluiting jubileumjaar

HET GEDENKBOEK

Over de geschiedenis van Hornerheide zijn inmiddels drie boeken verschenen, namelijk ter gelegenheid van het 25-jarig, 50-jarig en 75-jarig bestaan van het sanatorium.

Helaas zijn ze niet meer verkrijgbaar. Mogelijk in een tweedehands boekwinkeltje of bij deze of gene verzamelaar.

Zoals in de vorige HALLO al was te lezen zal het boek vooral gaan over wat Hornerheide voor de mensen in de regio heeft betekend en andersom. Voor de vrijwilligers en de mensen die er gewerkt hebben, voor de ondernemers uit de buurt. Het zijn hun verhalen die de grote waarde onderstrepen  die Hornerheide heeft en heeft gehad voor het sociale leven in Horn en omgeving. Verhalen van grote sociale waarde voor de gemeenschap.

 

De voorinschrijving van het Gedenkboek start eind februari en eindigt op 7 mei 2021.

Bij voorinschrijving kost dit prachtige gedenkboek slechts €10,-. Na 7 mei kost het €15,-.

Wilt u meer weten hoe u met voorinschrijving een boek kunt bestellen, neem dan per mail of telefonisch contact op met de secretaris van de stichting.

 

SPONSOREN

De Stichting kan haar doelen en plannen alleen uitvoeren dankzij de opbrengsten uit de gemeenschap, de bijdragen van ondernemers en uit fondsen en specifieke subsidies.

Hierbij alvast een overzicht van de grote sponsoren. Zij verdienen het om hier speciaal te worden genoemd.

Alle gelden die de stichting ophaalt, worden overigens geheel besteed aan de bewoners van Hornerheide.

 

Contactgegevens Stichting 100 jaar Hornerheide

Secretaris:           Huub Stollman

Adres:                   Graaf Janstraat 2/ 6085 EK Horn

Telefoon:            06-23678701

e-mail:                  stollmanhuub@gmail.com

KVK stichting:    80302238

Bankrekening:   IBAN NL23 RABO 0359 4412 89