33e Halve van Ell

Ell Gemeente Leudal
26 - Nov - 2023 - 26 - Nov - 2023

33e

10  jaar na de 25e editie zijn we aanbeland bij de 3 x 11 versie, de 33e. 26 november 2023. Corona heeft ervoor gezorgd, dat de opvolgende jaartelling niet meer klopt. 2 Keer moest een editie afgelast worden wegens lockdowns of andere beperkende maatregelen.

Niets staat echter deze komende editie meer in de weg.

 

Herinneringen

Aan de 25e editie kleven veel herinneringen. Het was een mijlpaal in het organiseren, veel bekende regionale en bovenregionale deelnemers, een stevige wind die over het parcours waaide, regen die toen dreigde, nog het ‘oude’ parcours.

 

Locatie en parcours

De start en finish zijn nog steeds in Ell. Er wordt nu gelopen van de Kampstraat via enkele woonwijken naar het buitengebied, Haler, Neeritter, Hunsel, Ittervoort, terug naar de Hunnissenstraat, recht tegenover de start. Een keuze die afgelopen jaar gemaakt is om zo zuinig mogelijk met de beschikbare vrijwilligers en verkeersregelaars om te kunnen gaan.

Vrijwilligers

Daarop steunt de organisatie anno 2023 nog net zo als in 2013. Een hele grote groep van meer dan 50 mensen zorgt voor organisatie, catering, parcours, jurering, tijdregistratie, verkeersregeling en mee. Zonder deze groep zou het ondoenlijk zijn om dit op te zetten en uit te voeren. Uniek in deze tijd, omdat veel organisaties kampen met een tekort aan vrijwilligershanden. De Grenslaupers (nog) niet.

 

Afstanden

In 2013 waren er 3 afstanden, ook in 2023 zijn er 3. De lengtes zijn anders. Hoofdafstand is een opgemeten en gecertificeerde 21 km en 97,5 m, halve marathon. Daarnaast 2 aftakkingen van die hoofdroute één ruim 8 en één ruim 13 km. Alle afstanden worden gelopen op zoveel als maar mogelijk verkeersvrije wegen, paden en fietspaden. Voor veiligheid wordt gezorgd door een legertje verkeersregelaars, afzethekken, linten en pijlen.

 

Inschrijven en tijdregistratie

In 2013 kon men vóór- en ná-inschrijven. Nu is alleen vóór-inschrijving mogelijk, online tot en met 19 november middernacht. Wie daarna online inschrijft betaalt een opslag op het inschrijfgeld. Die na-inschrijving – online – kan tot en met 23 november middernacht.

In 2013 vond een bruto-tijdregistratie plaats. Daarin is verandering gekomen. Vanaf 2022 wordt gebruik gemaakt van een netto tijdregistratie. Dat wil zeggen, dat door het passeren van matten het start- en finishmoment gemeten wordt. De tussenliggende tijd is de netto gelopen tijd.

 

Groep/team inschrijven

Geheel nieuw sinds enkele jaren is de groepsinschrijving. Aan groepen van 11 personen die middels een apart formulier inschrijven wordt een korting verleend in de vorm van korting op het inschrijfgeld én de 11e deelnemer gratis!

Verdere info

Zie www.degrenslaupers.nl.

Inschrijfmodule: https://inschrijven.nl/form/2023112616360-nl

Contact: halvemarathon@degrenslaupers.nl