9 jan 2021Pieter Knippenberg

Artikel: Van het dorp, voor het dorp Dorpsraad Haelen: “Verbinden is ons doel”

Veel dorpsraden in de regio Midden-Limburg zijn opgericht ten gevolge van gemeentelijke herindelingen. De nieuw gevormde grote gemeenten, waaronder de gemeente Leudal, tellen veel kernen. Onder de inwoners van die vaak kleine gemeenschappen leeft nogal eens de gedachte dat hun belangen in het grote gemeentelijke verband onvoldoende aandacht krijgen.

Zo ook in Haelen – met ruim 4000 inwoners niet echt héél klein  - waar de eerste dorpsraad, die een kwijnend bestaan leidde, een doorstart maakte met nieuwe enthousiaste leden. “Een Dorpsraad 2.0. dus” merkt voorzitter Koos Baats van de dorpsraad op. Hallo Magazine ging onlangs in gesprek met een viertal leden van de vernieuwde Haelense dorpsraad.

Fiet Fermont, Simone Kantelberg, Idie Smeets en Koos Baats zijn aangeschoven voor een gesprek over de dorpsraad waarvan zij allen lid zijn. De raad telt maar liefst tien personen waarbij opvalt dat de man-vrouw verdeling nagenoeg gelijk is.

Veel dorpsraden worden nog steeds gedomineerd door mannen; wat dat betreft kan men aan Haelen een voorbeeld nemen.

 

“Wij willen iets voor Haelen betekenen”

Op de vraag waarom iemand anno 2020 nog in een dorpsraad wil zitten, volgt snel een eensgezind antwoord. “Wij willen iets voor de Haelense gemeenschap betekenen”. De leefbaarheid in Haelen gaat hun alle vier, net als de andere dorpsraad- en werkgroepleden duidelijk aan het hart. Er is zondermeer werk aan de winkel voor de dorpsraad. Uit ons gesprek blijkt dat de leefbaarheid onder druk staat; er moet iets gaan gebeuren in Haelen!

De nieuwe dorpsraad heeft zich ten doel gesteld een verbindende rol te spelen in het dorp. De raad hoopt de betrokkenheid bij het dorp van de bewoners te vergroten, zodat problemen en mogelijke bedreigingen in gezamenlijkheid aangepakt kunnen worden. Als bedreigend voor de leefbaarheid worden de ontwikkelingen op het bedrijventerrein Zevenellen genoemd.

Zorgen over Zevenellen

Het voormalige Maascentrale-terrein aan de Roermondseweg, wordt herontwikkeld naar een duurzaam multifunctioneel bedrijvenpark. Er liggen nu plannen om op dit terrein de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland te vestigen; voornemens die in Haelen met argusogen bekeken worden. Simone Kantelberg: “Wat gaan deze plannen straks voor Haelen en omgeving betekenen? Als je dorp bekend staat als het dorp met de grootste mestverwerker is dat misschien voor mensen reden om te verhuizen of om hier niet te komen wonen. Al dat mest en rioolslib zal over de weg en over het water aangevoerd gaan worden. Onze wegen zijn daar niet op berekend en het wordt er zeker niet veiliger op. Natuurlijk maken we ons ook zorgen over onze gezondheid; de luchtkwaliteit wordt er met de komst van vervuilende industrie zeker niet beter op!

Leudal afficheert zich graag als groene gemeente maar als de wind een beetje verkeerd staat, zit die groene gemeente wel straks mooi in de stank." 

Koos Baats vult aan dat er met betrekking tot Zevenellen samengewerkt moet worden met andere dorpsraden, want hier is duidelijk sprake van een gezamenlijk belang.

 

Landgoed Leudal

Een tweede ‘hot item’ voor de dorpsraad zijn de ontwikkelingen aan de andere kant van het dorp waar ‘Landgoed Leudal’ de ene uitbreiding na de andere realiseert. Landgoed Leudal, dat al jarenlang in allerlei juridische procedures met de gemeente Leudal verwikkeld is, ligt in de bossen van het Leudal, vlakbij de bebouwde kom van het dorp. Op het landgoed wonen voornamelijk 300 arbeidsmigranten en volgens de dorpsraad liggen er plannen om het aantal ‘Internationale werknemers’ door de realisatie van flexhotels nog verder uit te breiden. Véél te veel volgens de dorpsraad. Met het huidige aantal van 300 arbeidsmigranten die gehuisvest zijn op Landgoed Leudal, wordt in Haelen nu al veel overlast ervaren; er zijn gevoelens van onveiligheid bij omwonenden en ook is er volgens de dorpsraadleden in de omgeving van het landgoed sprake van veel extra zwerfvuil. Op dit dossier zoekt de dorpsraad samenwerking met de groep Houd Haelen Leefbaar, een kritische volger van de ontwikkelingen op Landgoed Leudal.

 

Positieve ontwikkelingen

Gelukkig zijn er ook allerlei positieve ontwikkelingen te melden. “Wij willen echt niet overkomen als klagers ”, zegt Koos Baats. “Integendeel!”Vervolgens passeren er een aantal thema’s de revue, waarmee de dorpsraad en de aan de raad gekoppelde werkgroepen al aan de slag is gegaan.

Het is duidelijk dat de dorpraad echt iets wil betekenen voor diverse doelgroepen in het dorp waarbij nadrukkelijk de ouderen maar ook de jongeren in Haelen genoemd worden.

Voor deze groepen is er nu, in het ooit levendige dorp, weinig te beleven. De dorpsraad wil dan ook graag functioneren als aanjager van allerlei activiteiten die dan in gezamenlijkheid met andere verenigingen uitgevoerd kunnen worden.

Het opknappen van het verpauperde voormalige gemeentehuis in het centrum van het dorp zou volgens de dorpsraadleden een enorme stimulans kunnen zijn voor de leefbaarheid in Haelen.

Het gebouw zou verbouwd kunnen worden voor multifunctioneel gebruik. Er zouden appartementen in kunnen komen maar ook zou er een ontmoetingsruimte in gevestigd kunnen worden.

Daar is in het centrum van Haelen, waar de horeca nagenoeg verdwenen is, echt behoefte aan. Over dit thema heeft de raad al meerdere malen met de Gemeente Leudal overlegd maar dit heeft nog niet tot resultaten geleid. Haelen houdt hoop!

 

 

Dorpsraad in opbouw

Het is duidelijk dat de dorpsraad van halen een dorpsraad in opbouw is maar aan de gedrevenheid van de leden zal het in ieder geval niet liggen. Doordat er is ingezet op verdeling in diverse werkgroepen kan een ieder naar zijn of haar interesse zijn steentje bijdragen. Zo is Mart Bergs bezig met zijn inzet voor de groenvoorzieningen en parkeerproblemen. Ook zijn er een aantal leden van de Dorpsraad Haelen onder leiding van Har Haans, Simone Kantelberg en Marlie Kurvers vaak bezig met het opruimen  van het zwerfvuil welke her en der te vinden is

Voor 2020 waren er dan ook al heel wat activiteiten gepland die de verbinding in het dorp moesten stimuleren. Door de corona uitbraak moest echter veel geannuleerd  worden. Met een aantal kermisexploitanten, horeca en gemeente Leudal hadden Idie Smeets en Fiet Fermont van de dorpsraad goede afspraken gemaakt zodat met Pinksteren weer in Haelen kermis gevierd kon worden; de coronacrisis gooide roet in het eten en de kermis en het geplande kermisprogramma voor de jeugd en de ouderen ging niet door.

Ook een wandeltocht voor senioren, waarvoor veel animo door ouderen maar ook door veel Haelense verenigingen was, onderging hetzelfde trieste lot. Maar de gemaakte plannen zijn bewaard gebleven en kunnen hopelijk in 2021 wel uitgevoerd worden. Een ander letterlijk zichtbaar resultaat van de inspanningen van de dorpsraad, waar de corona uitbraak ook geen vat op heeft gekregen, is de realisatie van sfeervolle kerstverlichting en twee prachtige kerstbomen in het centrum van het dorp; lichtpuntjes in een donkere tijd!

Wilt u als betrokken inwoner van Haelen ook iets voor uw dorp betekenen? Neem eens een kijkje op de website van de dorpsraad www.dorpsraadhaelen.nl of ga het gesprek aan met een van de leden.

De Dorpsraad is blij met uw ondersteuning!