22 feb 2021

Buggenum zonder basisschool ondenkbaar!

Berikstraat 13, 6082 AM Buggenum

In Buggenum wordt momenteel hard gebouwd aan een mooie toekomst. Vele van de mooie, oude huizen worden opgeknapt door jonge gezinnen, die zich in Buggenum duidelijk prima thuis voelen.

Daarnaast is Buggenum in de afgelopen jaren 6 nieuwbouwwoningen rijker geworden, en daar gaan er in de komende jaren maar liefst 22 bijkomen.

Het recente bericht van de Stichting Primair Onderwijs in Leudal en Thornerkwartier (Spolt), om per augustus 2022 de basisschool in Buggenum te sluiten, kwam dan ook totaal onverwacht. Het aantal leerlingen ligt momenteel ruim boven de opheffingsnorm, en zal dus naar verwachting verder toenemen. Maar misschien nog wel  belangrijker: de kwaliteit van het onderwijs is simpelweg goed.

Leerlingen, leerkrachten en ouders, iedereen in Buggenum is het erover eens: de Antoniusschool is een fijne plek, die het dorp al decennia lang zijn kleur en gezicht geeft. De school is het kloppend hart van de gemeenschap, en zal dat als het aan de Buggenummer ligt voor altijd blijven. 

De actiebereidheid in Buggenum is dan ook erg groot. Zo zijn er de afgelopen week op diverse plaatsen spandoeken opgehangen voor het behoud van de school. Ook zijn er huis aan huis posters afgegeven die inmiddels massaal zijn opgehangen en net als de school nu Buggenum kleur geven.

Dit alles om duidelijk te maken dat Buggenum eensgezind is.

De Antoniusschool moet blijven!