11 dec 2020

De begroting 2021-2024 van de gemeente Leudal staat online

Leudalplein 1 Heythuysen

Begroting raadpleegbaar via leudalineuros.nl. Op 3 november 2020 is de begroting van de gemeente Leudal door de raad vastgesteld.

De volledige begroting 2021-2024 van de gemeente Leudal staat online en is te lezen via www.leudalineuros.nl.