20 nov 2018

Decembermaand Feestmaand Leesmaand

Decembermaand, Feestmaand, Leesmaand. De winter staat voor de deur. Tijd voor binnenshuis activiteiten zoals lezen, spellen en gezellig samenzijn. Tijd voor een goed boek, wellicht in eigen taal.

Ook in eigen dialect verschijnen met regelmaat boeken die het lezen meer dan waard zijn. In de categorie “Dagelijkse Gedachten”, is hier de vijfde bundel met de titel “Op Waeg Nao Later”, van schrijver Ron Verhees aan toegevoegd.

De omslag van de bundel is erg opvallend door de grote oranje klaprozen, teken van verzet tegen oorlog en onderdrukking. Een eerbetoon aan de vele slachtoffers die oorlogen door de jaren heen geëist hebben en de burgers die middels verzet hier tegen gestreden hebben.

De bundel bestaat uit losstaande gedachten die vrijwel dagelijks ontstaan uit de realiteit en actualiteit in het dagelijkse leven.

Ook dit keer een bundel in voornamelijk Limburgs dialect, samengesteld uit een kleurrijk en divers gamma van gedachten in gedichten. Niet Links, niet rechts maar recht door zee, doorspekt met idealisme tegenover de realiteit van de dag.

Eerdere bundels;

  1. 2017 Ein Diamant blief altied sjtraole
  2. 2017 Gedichte in Gedachte van eine Linner jong                                                  
  3. 2017 Opa moet Niks
  4. 2018 Eine Nuuje Sjtart

Ron Verhees publiceert zijn werken onder het pseudoniem “The Flosser”, een naam die in het verleden spontaan ontstaan is. Geboren in 1955 op de Schutterstraat in Linne, is dit altijd zijn woonplaats gebleven. Ondanks een ernstig verkeersongeval, een hartoperatie en het verlies van zijn echtgenote na een langdurige ziekte, is de schrijver altijd idealistisch en optimistisch gebleven waarbij hij harde humor niet schuwt.

Naast een leven lang mantelzorger was hij werkzaam in onderwijs en opleidingenland als leraar, begeleider en adviseur. In zijn vrije tijd was hij o.a. initiatiefnemer en programmaleider van lokale omroep, bestuurslid van een humanitaire stichting en initiatiefnemer/ algemeen directeur van Stichting Kledingbank Limburg en de Koepel van Nationale Kledingbanken. Politiek kleurloos heeft de schrijver zich altijd ingezet voor de zwaksten in de maatschappij en mensen met een beperking in het bijzonder.

De bundels zijn tegen kostprijs €15 per stuk verkrijgbaar via

Drukkerij Schuren, Breeweg Linne   

Fa. Schlicher, Markt Linne        

H. Verhees, Bernhardstraat 12 Linne