23 jun 2022

Limburg zet onderwijsinnovatie in de spotlight!

Limburg

De OnderwijsWerkplaats zet onderwijsinnovatie in de spotlight middels een duurzame vorm van kennisdeling- en scholingsbijeenkomsten door heel Limburg, tezamen met partners in het Limburgse onderwijs. Op deze manier komt onderwijsinnovatie écht tot wasdom.

 

Provincie Limburg

De OnderwijsWerkplaats werd in 2017 door de Provincie Limburg in het leven geroepen om subsidiegelden te verstrekken aan lerarenteams die een onderwijsinnovatie wilden bewerkstelligen. Naast de subsidie presenteerden de initiatieven zich tijdens Marktplaatsbijeenkomsten en werden ze geschoold tijdens de Ateliers. Een lerend netwerk ontstond. Daar waar aanvankelijk 40 projecten werden beoogd, zijn het er uiteindelijk 61 geworden. In deze periode hebben tevens, ondanks de coronaperikelen, ruim 1000 onderwijsprofessionals de bijeenkomsten (op locatie, online en hybride) van De OnderwijsWerkplaats bezocht.

De Provincie Limburg heeft het geheel op de voet gevolgd. Bij gebleken succes werd het project in 2019 eenmalig verlengd. Op die manier kreeg de OnderwijsWerkplaats de kans om zichzelf te verduurzamen. De schoolbesturen en onderwijsinstelling in Limburg onderstreepten het belang van De OnderwijsWerkplaats en kozen dit schooljaar ervoor om te verduurzamen en op eigen benen verder te gaan.

 

Duurzame samenwerking

De OnderwijsWerkplaats Limburg is momenteel een waardevolle partner in het Limburgse onderwijs; de OnderwijsWerkplaats organiseert samen met De Educatieve Agenda Limburg, STEAM Limburg, AOSL Samen Opleiden, Fontys Lerarenopleiding, De Nieuwste Pabo en IMC-Weekendschool. Door in gezamenlijkheid onderwijsmiddagen te organiseren wordt een wildgroei aan professionaliseringbijeenkomsten voorkomen en is een gemêleerd publiek gegarandeerd door deelname van professionals uit het primair en voortgezet onderwijs. Uitgangspunt is dat De OnderwijsWerkplaats zowel de verbindende partner is alsook het vehikel met organisatietalent. Samen met de partners wordt zorggedragen voor een inhoudelijk sterk programma dat op provinciale schaal opereert – uniek in Nederland!

 

Marktplaats en Atelier

Jaarlijks worden afwisselend in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg zogenaamde Marktplaatsen en Ateliers georganiseerd. Op een Marktplaats staan goede voorbeelden uit het Limburgse onderwijs centraal. Scholen presenteren er hun onderwijsinnovaties en er sluiten gastsprekers aan. Iedere Marktplaats behandelt een actueel (onderwijs)thema zoals digitalisering, kansengelijkheid, bewegend leren of drop-outs.

Een Atelier steekt in op het (bege)leiden van onderwijsinnovaties en schoolontwikkelingen. Deelnemers aan een Atelier worden bijgeschoold op het gebied van procesmanagement, maar worden ook ondergedompeld in de nieuwste didactische inzichten. Bij allebei de bijeenkomsten staat ontmoeting centraal: onderwijsenthousiastelingen uit allerlei delen van de provincie en geledingen van het onderwijs ontmoeten elkaar op een altijd inspirerende school met een eigen verhaal, leren tezamen en zetten onderwijsinnovatie in de spotlight.

 

Gedragen door de scholen

De OnderwijsWerkplaats Limburg wordt in totaal door 23 besturen/onderwijsinstellingen in Limburg gedragen, middels een samenwerkingsovereenkomst spreken ze op die manier het belang uit van kennisdeling en nascholing op provinciaal niveau en steunen ze De OnderwijsWerkplaats financieel.

Woensdag 22 juni werd op het Marktplaatssymposium in Sittard, dat samen met AOSL en Fontys Lerarenopleiding Sittard werd georganiseerd en ruim 250 bezoekers trok, de samenwerkingsovereenkomst getekend én werd het nieuwe logo gepresenteerd. Limburg zet onderwijsinnovatie in de spotlight!