Literair podium Leudal: literair café in de Bombardon

Cultuurpodium De Bombardon Sint Antoniusstraat 2,Heythuysen
17 - Nov - 2019 - 15:00 - 17 - Nov - 2019 - 18:00

Beste literatuurliefhebber, 

Zoals ik al eerder aankondigde, is ons volgende literair café op zondagmiddag 17 november in De Bombardon in Heythuysen. In deze mail wil ik jullie alvast het volledige programma van deze middag uit de doeken doen, ook met het idee dat er misschien mensen zijn die het te bespreken boek van tevoren willen lezen.

Als hoofdgast verwelkomen we Frank Westerman, met een lezing over zijn recente roman Wij, de mens (2018). In Wij, de mens tracht Westerman erachter te komen wat het verschil is tussen mensen en dieren, én tussen de huidige mens en zijn voorouders. Waar en op welk moment werd de aap mens, en de homo erectus, homo sapiens?

Een interessante vraagstelling dus, die hij beantwoordt na diepgaand onderzoek en verre reizen. Zijn manier van schrijven is echter nooit droge informatie, het is literaire non-fictie die bij tijd en wijle net zo spannend is als een goede thriller.

Westermans lezing zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen; daarin is ook tijd ingeruimd voor eventuele vragen aan de auteur en het signeren van boeken.
 

Toneelgroep Roggel speelt een eenakter uit het boek van Gertie Gommans. De titel is nog onbekend, werktitel is: Sarah ziet Sarah.

Wanda Gielen, dichteres uit Neer, leest een gedicht of column uit eigen werk voor.

Tussendoor trakteren Ruud en Maarten Somers uit Thorn ons op hun mooie spel op de klarinet en marimba.

De middag zal tweeënhalf uur duren.

Na het eerste literair café had ik jullie een korte enquête gestuurd, waarop maar liefst 50 reacties kwamen. Opvallend was ook het grote aantal mensen dat, hoewel ze niet aanwezig konden zijn, toch de moeite genomen had om de enquête in te vullen. Hiervoor mijn hartelijke dank!

Ik probeer een korte samenvatting te geven: 

Het merendeel van de aanwezigen heeft de middag als prettig ervaren.
 

Uiteraard was er ook (opbouwende) kritiek. Zo vond men (m.i. terecht) met name ‘Het brute nationaal geluk’ te lang duren. Er waren opmerkingen over het harpspel, de tijdbewaking (die toch echt volgens planning verliep..) en over de presentatie. Heel fijn, zo kan ik werken aan de kwaliteit.
 

Naar aanleiding van de vraag of jullie altijd ruim van tevoren de aankondiging van het boek willen hebben zodat er ook vragen over gesteld kunnen worden, werd opgemerkt: het boek van tevoren lezen is prima, maar niet per se nodig. Het moet geen must zijn en er vragen over stellen hoeft niet, het is geen leesclub.

Noot

Ik zal voor zover mogelijk wel het boek van tevoren aankondigen, eenieder moet er maar mee doen wat hij wil. Het is zeker niet de bedoeling een leesclub te worden.
 

De meerderheid is vóór de zondagmiddag als vaste middag, de aanvangstijd van 15.00 uur vindt men over het algemeen prima, maar uiteraard werden er ook andere dagen en tijdstippen voorgesteld.
Het zal onmogelijk zijn een tijdstip te vinden dat voor iedereen schikt.
 

Af en toe een lezing over literatuur, schrijven, taal wordt zeer gewaardeerd.
 

Naamgeving

Het merendeel vindt de naam Literair café Leudal prima, het dekt de lading. Toch hebben we als bestuur besloten om te gaan voor de naam Literair podium Leudal, dit ter onderscheiding van het Cultureel café. Dus vanaf nu ontvangt u post van Literair podium Leudal!
 

Over het aantrekken van een vaste columnist zijn de meningen verdeeld. Tijdens het uitbrengen van de enquête echter had ik Wanda Gielen al bereid gevonden om elke keer een gedicht of column voor te bereiden. Laat u verrassen!

Iemand merkte bij deze vraag terecht op: dan gaan jullie erg op Niet Direct lijken en sluit je misschien wegen voor andere mooie ideeën af.

Daarover gesproken: mooie ideeën zijn altijd en steeds welkom! 

 

Als u dit lange bericht helemaal tot hier uitgelezen heeft, dank ik u voor uw aandacht en interesse. Graag zie ik u terug op zondag 17 november in De Bombardon om 15.00 uur!

Een hartelijke groet en nog een fijne voortzetting van de zomer gewenst.

 Wies Kerbusch