NA 50 JAAR ZINGEN MET ELKAAR

Horn
7 - Mar - 2020 - 19:00 - 7 - Mar - 2020 - 21:00

Op zaterdag 7 maart 2020 is het precies 50 jaar geleden dat in Horn gestart werd met de Jongerenkerk en het daarbij behorende Jongerenkoor, later Young Spirit genoemd. In de beginjaren bestond het koor uit ruim 80 leden.

Op die zaterdag 7 maart 1970 werd de eerste Jongerenviering gehouden in de Beatrixzaal van Bethanië (het huidige Rubicon).

Volgens de toenmalige pastoor Hell was het beter om de eerste viering daar te houden om mensen langzaam gewend te laten raken aan “een nieuwe wind een nieuw geluid” in de kerk. De Beatrixzaal was te klein voor het aantal bezoekers van die eerste “Jongerenmis” – “Beatmis”.

Op zaterdag 7 maart 2020 wordt een reünie gehouden met bijna 150 oud koorleden die in de 36 jaar dat het koor heeft bestaan lid zijn geweest van het jongerenkoor en Young Spirit. De reünie bestaat niet alleen uit een feest ’s avonds, maar overdag wordt er ook al veel gezongen. Zo’n 100 oud koorleden hebben de afgelopen 2 maanden thuis liederen uit het oude repertoire ingestudeerd en zullen zaterdag 7 maart overdag nog eens intensief repeteren. ‘s Avonds om 19.00 uur zullen deze liederen ten gehore worden gebracht tijdens een “Jongerenviering” in de kerk van Horn.

Het thema van die viering is

VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST.

De Jongerenkerk en het Jongerenkoor zijn in de beginjaren 60 ontstaan uit een revolutionaire verandering binnen de katholieke kerk. Vaticanum II en het pastoraal concilie hadden toen opgeroepen tot een actieve rol voor leken in de kerk. De toenmalige Pastoor Hell van Horn greep die oproep met beide handen aan en begon in 1965 met ecclesia gespreksgroepen voor volwassenen. In 1968 gevolgd door jongerengespreksgroepen. Maar jongeren wilden in die tijd meer dan alleen maar praten.

Zij wilden ook zelf vorm geven aan hun geloofsbeleving en een eigentijdse vorm zoeken voor vieringen in de kerk.

Vooral in het begin van de jongerenkerk en jongerenkoor keken ouderen wat sceptisch aan tegen dat lawaai in de kerk.

De aanvankelijke kritiek veranderde veranderden al snel in begrip en bewondering.  Na verloop van tijd verzorgde het jongerenkoor niet alleen de vieringen in de kerk van Horn, maar ook op het Sanatorium Hornerheide, in Haelen, Beegden, Heythuysen, Heel en naar enkele dorpen in Brabant. Samen met de jongeren van de Hervormde en Gereformeerde kerk in Roermond werden er Oecumenische vieringen in Horn en in Roermond gehouden.

 

Door de jaren heen gingen steeds oude leden weg en kwamen er nieuwe jongere leden bij.

Ook de dirigenten gingen en er kwamen nieuwe dirigenten. In de jaren tachtig veranderde de naam van het Jongerenkoor in Young Spirit en werd er gezocht naar eigentijdse liederen. In 2006 kwam er een einde aan het laatste koor dat voortkwam uit de Jongerenkerk / Jongerenkoor.

 

Op 7 maart om 19.00 zingt in de kerk van Horn het reünie-koor van ongeveer 100 koorleden, onder leiding van de dirigenten Theo Peeters en Wim Hamans, liederen uit de jaren van de Jongerenkerk en Young Spirit. Liederen als: California Dreaming,  Lied van het Westen,  Aquarius, Breek de muren af,  Let the sun shine,  Mensen zoals wij, Put your hand, Harmony en meer. Iedereen is uitgenodigd om de reünie-viering van 7 maart bij te wonen.