Stuifzand en grafheuvels in de Weerter- en Budelerbergen

Weert. Parkeerplaats Grafheuvelveld Trancheeweg (bij spoorwegovergang)
1 - Oct - 2023 - 10:00 - 1 - Oct - 2023 - 13:00

Kenmerkend voor de Weerter- en Budelerbergen is het stuifzand landschap. Tijdens deze excursie krijgt je niet alleen uitleg over het stuifzand gebied, maar word je ook daadwerkelijk aan het werk gezet om het stuifzand landschap beter te voelen en ervaren. Je doet allerlei onderzoekjes en experimenten.

Je gaat werken met een kompas, een zandliniaal, hellingshoekmeter, loep, grondboor. Je gaat ook zand zeven.

Je onderzoekt verschil in korrelgrootte van het zand, hoe golven in het zand ontstaan, hoe zuur zandgrond is, of zand ook voedingsstoffen bevat.

Je leert een ‘fort’ zien, hoe wind zand sorteert en hoe wind dit landschap heeft vorm gegeven.  Je meet de temperatuur boven het zand en in het bos.

In het tweede gedeelte van de excursie krijg je uitleg over de grafheuvels. Waarom zijn die juist daar aangelegd. Werden alle doden in een urn in een grafheuvel begraven?

Praktische informatie:

Start excursie 10.00 u. Einde : 13.00 u. I.v.m. het losse zand zijn goede wandelschoenen aan te raden.
Maximaal aantal deelnemers : 25

Georganiseerd door: IVN Weert e.o.           

Datum: 1 oktober 2023  Start: 10.00 u.

Plaats: Weert. Parkeerplaats Grafheuvelveld Trancheeweg (bij spoorwegovergang)

Voor wie: iedereen van 7 tot 80        

Kosten: geen

Aanmelden verplicht: via mail naar secretariaat@ivnweert.nl  tot 22 september 2023