ColumnsKarin van der Plas

HALLO column Lintjesregen door Karin van der Plas

Midden Limburg

Als u dit leest, is een van de belangrijkste dagen van het jaar alweer achter de rug. De dag vóór Koningsdag. De dag waarop het lintjes regent. De dag waarop we mensen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving in het zonnetje worden gezet met een Koninklijke onderscheiding. Mensen die decennialang belangeloos andere mensen helpen, die ervoor zorgen dat de sportclub, het buurthuis of de kerk kunnen bestaan. Mensen die zorgen dat erfgoed behouden blijft, dat jongeren een plek hebben waar ze kunnen ‘hangen’. Mensen die er vanuit hun hart en overtuiging zijn voor een ander en zeker in coronatijd. Kortom: mensen die het cement van onze samenleving zijn. Helaas ook dit jaar zonder allerlei feestelijkheden vanwege de nog geldende coronamaatregelen.

Ongeveer een jaar geleden kreeg ik een telefoontje met de vraag of ik een aanbevelingsbrief wilde schrijven voor een vriendin, waarvoor men een Koninklijke onderscheiding wilde aanvragen.

Ja natuurlijk wilde ik hier graag mijn medewerking aan verlenen, omdat het om een voor mij bijzonder mens ging. Iemand die al meer dan 45 jaar maatschappelijk actief is, zowel als professional en als vrijwilliger.

Zij heeft dan ook op 26 april jl. een bijzondere onderscheiding ontvangen, namelijk  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!  Een Koninklijke onderscheiding en zeker een ridderorde is een hele eer.

Echter om voor iemand een lintje aan te vragen, moet door de voorsteller en door de mensen die het voorstel ondersteunen een lange weg worden afgelegd.  Iedereen kan een lintje aanvragen, hiervoor bestaat een heus stappenplan.

Het begint met het exact benoemen van alle activiteiten en periodes die de persoon in kwestie ‘lintjeswaardig’ maken. Deze activiteiten moeten vervolgens door allerlei personen worden ondersteund. Bij personen die worden benoemd tot Ridder gaat het doorgaans om verdiensten met een regionale of zelfs landelijke uitstraling. Dit in tegenstelling tot de graad Lid waarbij het vooral gaat om personen die lokaal verdienstelijk zijn.

De inzet van mijn vriendin gaat over vele grenzen heen. Zo heeft ze zich samen met een collega in het buitenland ingezet voor vrouwenrechten en vrouwenopvang.

In Polen drie opvangvoorzieningen opgericht voor vrouwen en kinderen, slachtoffers van huiselijk geweld. Bewonderingswaardig.

In dit geval hebben de aanvragers er vele uren aan uitzoekwerk in gestoken en heeft hun inzet een lange lijst van verdiensten opgeleverd. Een indrukwekkende lijst, zo beaamde ook de burgermeester. Je kunt bijna niet geloven dat één persoon zoveel bergen kan verzetten en dit nog steeds elke dag met heel veel plezier en enthousiasme doet. Zij heeft door wie ze is en wat ze doet dan ook echt het verschil gemaakt, dichtbij huis en ver daarbuiten. Geen twijfel mogelijk, vet verdiend dus.

Al met al gaat aan de uitreiking van lintjes maanden werk en vele gesprekken vooraf. Hierover nadenkend vroeg ik mij af waarom er niet vaker voor meer mensen lintjes worden aangevraagd.

Er zijn eigenlijk nog zoveel mensen voor wie dit een prachtige waardering zou zijn.

In Leudal hebben 14 personen een lintje ontvangen. Dat is een mooie score als ik kijk naar andere gemeenten, maar dat kan beter. Natuurlijk verrichten mensen hun diensten aan onze samenleving niet om een lintje te krijgen! Ik ben vaak verrast én ontroerd hoeveel mensen over hebben voor elkaar en voor de gemeenschap. Mijn overtuiging is dat vrijwilligers ervoor zorgen dat een samenleving ook echt een sámenleving is. Wat zij doen, komt vaak recht uit hun hart en getuigt van liefde voor de medemens. 

Graag wil ik bij deze mensen uitnodigen om eens ‘om te zien’ naar die kanjers in onze samenleving en wellicht de stap te zetten om voor iemand een lintje aan te vragen. Wetende dat dit een heel gedoe is, maar de vreugde die het aan het einde van dit proces oplevert, onbetaalbaar is.

Het zou de aanvrager wel helpen als ze de nodige informatie ook kunnen vinden zonder al teveel speurwerk. Een lijst van wat hij of zij allemaal doet en heeft gedaan, kan soms veel zoekwerk schelen. Dit is de les die wij uit dit avontuur hebben geleerd. Ik ben er zeker van dat er dan meer lintjes worden aangevraagd voor al die mensen die door wie ze zijn, het verschil maken en dus een lintje verdienen. Dan wordt de lintjesregen een stortbui!  

Want alleen met elkaar en voor elkaar kunnen we onze samenleving elke dag een stukje mooier maken! Dat mag onze Koning behagen, zeker weten.

Ik feliciteer hierbij graag alle lintjesdragers met hun onderscheiding! Trots op al die kanjers, maar in het bijzonder natuurlijk op mijn vriendin, onze dappere Ridder.

Karin van der Plas

Karin van der Plas leeft, werkt en schrijft dus ook vanuit het hart. Een tikkeltje eigenzinnig maar altijd op zoek naar waar het werkelijk om gaat in het dagelijkse leven. Het zijn spiegelende verhalen over mensen, over vreugde en verdriet, maar altijd herkenbaar. Karin nodigt ons uit om elke dag een klein gebaar te maken naar de wereld om ons heen en ons te blijven verbazen over de wederkerigheid van de vreugde, die daarmee gepaard gaat.