De Goede Doelen Leudal

Leudal
8 - Apr - 2019 - 13 - Apr - 2019

Aan de inwoner(s) van de gemeente Leudal
februari 2019

Beste inwoners van Leudal,

Graag  vragen wij uw aandacht voor de jaarlijks terugkerende collecte van de Goede Doelen in Leudal.

In 2019 wordt de collecte Week van de Goede Doelen gehouden in week 15: van maandag 8 t/m zaterdag 13 april 2019.

De vrijwilligers collecteren dan in één week voor een groot aantal Goede Doelen organisaties (alle 
met een CBF-keurmerk) tegelijk. Onder andere voor: Longfonds                                        
Prinses Beatrix Spierfonds
HandicapNL                                                 ReumaNederland
Alzheimer Nederland                                   Nederlandse Hartstichting
Nationaal Epilepsie Fonds                           KWF Kankerbestrijding Nederlandse Brandwonden 
Stichting  Hersenstichting Nederland Nierstichting                                         
Nationaal Fonds Kinderhulp Vastenactie

Voordeel voor u: In plaats van bijvoorbeeld 13 keer komen de collectanten slechts 1 maal per jaar  bij u aan de deur voor een donatie.

Veel inwoners in de dorpskernen van Leudal hebben aangegeven 
dit zeer op prijs te stellen.
Voordeel voor ons:
-    Er zijn door de samenwerking meer vrijwilligers beschikbaar;
-    Hierdoor wordt het collecteren minder tijdrovend en bovendien een groter gebied bereikt.
De meeste lokale Goede Doelen werkgroepen hebben een overeenkomst gesloten met de plaatselijke 
Dorpsraad/Dorpsoverleg voor de financiële afhandeling en betrouwbare afdracht van uw giften.

Onze werkwijze
In de week voorafgaand aan de collecte (week 14) wordt op ieder woonadres in Leudal een envelop 
bezorgd met daarin een intekenformulier en een begeleidende brief. U kunt op het formulier zelf 
aangeven welk bedrag van uw donatie voor welke organisatie is bestemd.
Indien uw gift voor alle organisaties is bestemd, kunt u dit ook aangeven.

Uw bijdrage zal dan naar rato over alle Goede Doelen worden verdeeld.


In week 15 wordt de envelop weer bij u opgehaald.
Wilt u zo vriendelijk zijn de envelop (met inhoud) klaar te leggen voor de collectant, zodat het ophalen hiervan minder tijd in beslag neemt.
Het bestuur van elke werkgroep Goede Doelen draagt er zorg voor dat uw bijdrage bij de juiste  organisatie(s) terecht komt. Ongeveer twee weken ná de collecte worden de resultaten van de  collecte bekend gemaakt in de locale huisaanhuis bladen als ook de lokale websites.


Wij hopen dat de inwoners van Leudal dit initiatief weer goed zullen ontvangen en met gulle gift de 
Goede Doelen blijven ondersteunen. Uw gift wordt erg op prijs gesteld. Alle Goede Doelen organisaties doen er fantastisch goed werk voor.


Met vriendelijke groeten,


Namens alle deelnemende organisaties:
De werkgroepen Goede Doelen in Leudal.