De Lied­jes­kast in de strijd te­gen laag­ge­let­terd­heid

De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en ondersteunt daarom de gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid.

Een van de middelen in die aanpak is ‘De Liedjeskast’. Dit online oefenprogramma is opgezet door Taaldocent Marjan Suilen in samenwerking met muzikant Gé Reinders.

De Liedjeskast legt taalregels toegankelijk uit in liedvorm, ingezongen door onder meer Guus Meeuwis, Frans Duijts, Suzan Seegers, Syb van der Ploeg, Lange Frans en Bennie Jolink.

“De Liedjeskast is het middel om tijdens de Week van de Alfabetisering, maar ook daarna, in te zetten om laaggeletterden te bereiken en om professionals bewust te maken van deze problematiek”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen.

De Limburgse bibliotheken vormen een belangrijke en verbindende schakel binnen het netwerk van concrete initiatieven op het gebied van digitale- en taalvaardigheden. Door hun laagdrempeligheid en rol in de gemeenschap hebben zij bij uitstek de ideale positie om laaggeletterdheid tegen te gaan.
In deze week, de Week van de Alfabetisering van 3 t/m 9 september, besteden de Limburgse bibliotheken bijzonder aandacht aan ‘De Liedjeskast’.

Website

De Liedjeskast is te vinden op www.oefenen.nl.

Deze website is het startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Voor thuisgebruikers is Oefenen.nl gratis.

In een speciale videoboodschap vertelt Hans Teunissen meer over de inhoud en het gebruik van

'De Liedjeskast': www.youtube.com/watch?v=VkLJrAw7yMA