6 aug 2020

Gezamenlijke aanpak besmettingen Designer Outlet Roermond  

Onlangs is er een aantal COVID-19 besmettingen geconstateerd onder personeelsleden van winkels in het Designer Outlet Roermond (DOR). Veiligheidsregio Limburg Noord, Designer Outlet en gemeente Roermond nemen samen maatregelen om de veiligheid en gezondheid van personeel en bezoekers te waarborgen.

 

Op het Designer Outlet is bij zes personeelsleden in drie winkels besmetting geconstateerd.

Twee winkels zijn gesloten. De GGD heeft een contactonderzoek uitgevoerd.

Het Designer Outlet Roermond overweegt om een mondkapjesplicht in het Outlet in te voeren. Daarnaast heeft het Outlet een uitvoerig gezondheidsbeleid met onder andere in totaal meer dan 30 crowd-control managers die toezien op de 1,5 social distancing, worden de toiletten continue schoongemaakt en wordt de drukte in het centre voortdurend bewaakt door middel van klantentellers bij alle ingangen en meer dan 200 camera’s.

 

Gemeente Roermond, Veiligheidsregio en het Outlet werken continue samen om de situatie intensief te monitoren.

 

De oproep aan iedereen blijft:

Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand. Was regelmatig intensief je handen en blijf thuis bij koorts of verkoudheid.