Overheid

Lim­burg te­kent al 7 vrij­wil­li­ge koop­con­trac­ten met vee­hou­ders en is op weg naar meer

Weert / Maastricht

Provincie Limburg heeft relatief één van de grootste stikstofreductie-opgaves van Nederland. De vrijwillige opkoopregeling voor veehouders van het Rijk, de MGA1-regeling, is op dit moment de enige beschikbare regeling om deze stikstofreductie te realiseren. Limburg is koploper in het aantal veehouderijen dat zich voor deze vrijwillige opkoopregeling heeft gemeld.

Van deze aanmelders voldoen er 40 aan de voorwaarden van de regeling, zij zitten in het aankoopproces met als einddatum 30 november a.s. Het gaat om piekbelasters nabij Natura2000-gebieden. Een groot potentieel om een goede stap te maken in de richting van de richtinggevende doelstellingen. De eerste 7 koopcontracten in Limburg zijn getekend. En er volgen er meer.

Verdeling over alle sectoren

Gedeputeerden Geert Gabriëls (Stikstof) en Lia Roefs (Landbouw) trekken nauw samen op in wat Provincie Limburg noemt de Limburgse aanpak van het stikstofprobleem en de bredere transitie van het landelijke gebied. Het Limburgs Parlement heeft weliswaar afstand genomen van de aanpak van het Rijk maar zet zich wel maximaal in om stikstofreductie te realiseren. Hierbij wordt gekeken naar een evenredige verdeling over alle sectoren. De Provincie hanteert haar eigen aanpak en continueert samen met alle partners de gebiedsgerichte planprocessen.

Eerste 7 koopcontracten vrijwillige opkoop ondertekend

In de agrarische sector is nu als eerste een belangrijke stap gezet. De eerste 7 koopcontracten voor vrijwillige opkoop zijn een feit.

Het 7e contract tekenden ondernemers Gert (55) en Rianne (54) Krol vandaag samen met gedeputeerde Gabriëls op hun rundveebedrijf in Weert. Gert en Rianne: “Het is een lang, lastig en spannend traject geweest voor ons. Er waren veel vragen over de opkoopregeling van het Rijk bij de Provincie en bij ons, en je neemt ook niet zomaar afscheid van het bedrijf waar je jarenlang met hart en ziel aan hebt gewerkt. Toch zijn wij zeker van onze zaak. Onze drie kinderen willen ons rundveebedrijf niet overnemen en ons bedrijf komt in aanmerking voor deze MGA1-opkoopregeling. Je moet nog maar zien wat er verder nog aan mogelijkheden wel of niet zal komen.

Half september zijn onze 185 koeien en 105 stuks jongvee weggegaan. De stallen zijn leeg. Dat voelde de afgelopen maanden heel raar maar hielp ons ook om afscheid te nemen van deze periode in ons leven.

Wat er hierna op ons pad komt, we zien het wel. Maar nu de handtekening staat, gaan we eerst genieten van onze vrijheid. We reizen naar onze tweede zoon die in de VS studeert en we gaan vrienden in de VS en Canada bezoeken die daar een melkveebedrijf hebben. Vandaag sluiten wij een spannende periode in ons leven af. Stoppen is ook ondernemen en we zijn blij met ons besluit. Het geeft ons rust en zekerheid.”

Geert Gabriëls: “In onze Limburgse aanpak om stikstofreductie te realiseren, is het niet meer dan logisch om eerst te kijken naar veehouders die in de nabije toekomst vrijwillig willen stoppen en naar veehouderijen nabij Natura2000-gebieden die op langere termijn weinig perspectief meer hebben. We wisten al dat veel boeren geen opvolging hebben. Wanneer we nu agrariërs zoals Gert en Rianne Krol die vrijwillig willen stoppen duidelijkheid bieden en goed compenseren, zetten we al concrete stappen. Er blijft dan meer ruimte over voor de agrariërs die wél nog door willen gaan en perspectief nodig hebben.

De eerste 7 handtekeningen voor vrijwillige opkoop zijn nu gezet. Ook gemeentes hebben hierin een bepalende rol gespeeld door waar nodig aanpassingen door te voeren in de bestemmingsplannen. We zijn met meer boeren in een afrondende fase. Dat moet ook want dit is de laatste kans voor deze regeling die op 30 november a.s. sluit. Toch is er meer nodig en we willen ook meer in Limburg. Zo willen we bijvoorbeeld ook de transitie in de landbouw stimuleren en boeren met goede plannen ondersteunen. Daarvoor hebben we in onze brief aan de minister ook middelen gevraagd. Bij een grote opgave, horen immers ook goede en omvangrijke middelen, en op dit moment is de MGA1-regeling de enige concreet beschikbare regeling.”

De MGA1 opkoopregeling wordt door het Rijk gefinancierd. Ook Provincie Limburg investeert aanzienlijk in zowel uren als kosten in dit opkoopproces voor deze regeling. De provincie stuurde op 13 juli jl. een brief naar Minister v.d. Wal (Stikstof)(verwijst naar een andere website)(opent externe website) om de Limburgse aanpak toe te lichten en in 11 punten passende concrete middelen te vragen.

“We zijn al lange tijd in gesprek met de boeren in onze provincie”, aldus Lia Roefs. “Er is veel onzekerheid onder boeren over hun toekomst. We staan samen met de boeren en andere samenwerkingspartners aan de lat voor een grote opgave. Niet alleen waar het gaat om stikstofreductie. Het gaat ook over bijvoorbeeld water en bestrijdingsmiddelen, over een gezond perspectief voor boeren en over de leefbaarheid op ons Limburgse platteland. Zaken hangen met elkaar samen en dus hebben we de kennis en ervaring van onze boeren hard nodig in de gebiedsplannen die we nu met elkaar gaan maken. Daarvoor hebben we tot juli 2023 gekregen.”

LLTB ledenzorg voor ondersteuning agrariërs

Voor agrariërs in Limburg die ondersteuning zoeken, heeft LLTB voor zowel leden als niet-leden haar loket ledenzorg opengesteld. Hier kunt u terecht voor een luisterend oor of andere hulpvragen (van emotionele, psychische of sociaal- economische aard). We stellen samen de hulpvraag vast en zoeken hierbij gepaste hulp. LLTB ledenzorg is bereikbaar op 06-13606716.

Meer informatie over de Limburgse stikstofaanpak

Actuele informatie over de stikstofaanpak in de Provincie Limburg is te vinden op de pagina Limburgse aanpak stikstof(verwijst naar een andere website)(opent externe website).