28 sep 2020

Sterk afgeslankte en besloten herdenking bij Monument van Verdraagzaamheid 

Haelen / Leudal

Op donderdag 12 november 2020 zal voor de 20ee keer - vanwege Covid-19 helaas dit keer in een sterk afgeslankte en besloten vorm - de jaarlijkse Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid in Haelen plaatsvinden.

De herdenking vindt ieder jaar plaats op de donderdag die het dichtst bij de bevrijdingsdatum van het Leudal (16 november) ligt. Het is nu 76 jaar geleden dat het Leudal werd bevrijd. 

Sinds de oprichting van het unieke Monument van Verdraagzaamheid in 2001 wordt de plechtigheid georganiseerd door de Stichting Herdenkingsmonument Militairen. De Stichting wil de huidige en toekomstige generaties bewust maken van het feit dat verdraagzaamheid noodzakelijk is om de verschrikkingen van een oorlog te voorkomen. 

In de loop van de jaren is deze unieke herdenking uitgegroeid tot een groots internationaal gebeuren en een van de grootste herdenkingen in Nederland. 

Het monument werd in maart 2001 onthuld ter nagedachtenis aan de meer dan 720 militairen afkomstig uit 11 landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Midden-Limburg ten westen van de Maas om het leven kwamen. De Stichting Herdenkingsmonument militairen heeft een website gemaakt waarin de gesneuvelden een gezicht krijgen. Op deze website is aanvullende informatie te vinden met achtergronden en foto’s van de gesneuvelden en de omstandigheden waaronder deze jonge mensen de dood vonden. De komende tijd zal deze website verder aangevuld worden met nieuwe details die uit nog lopende research naar voren komen. 

Om een brug te maken naar de toekomst zullen ook jongere veteranen (welke hebben gediend in Indonesië, Korea, Nieuw-Guinea, Bosnië) bij de herdenkingen en het monument betrokken worden. Het motto van het Monument van Verdraagzaamheid heeft tenslotte betrekking op alle oorlogen.     

Door Covid-19 zal deze bijzondere plechtigheid dit jaar – onder voorbehoud – en slechts met een zeer beperkt aantal genodigden door kunnen gaan. Toeschouwers kunnen dit jaar helaas niet toegelaten worden. Om geïnteresseerden toch in de gelegenheid te stellen de herdenking te volgen, zal de héle herdenking op 12 november worden opgenomen. Vooraf opgenomen reportages over de historische context waaronder de gesneuvelden de dood vonden en interviews met veteranen die in diverse oorlogen gediend hebben, zullen samen met deze sobere herdenking via www.deltalimburg.nl/herdenkingleudal2020 te bekijken zijn.  

Deze link blijft ook na de herdenking beschikbaar.  

 

Het spijt ons als organisatie bijzonder dat we belangstellenden dit jaar niet kunnen verwelkomen maar we hopen met de online-link een alternatief te hebben geboden.  

Mochten de omstandigheden en regels rondom Covid-19 wijzigen, dan bestaat de mogelijkheid dat de sobere herdenking helemaal afgelast moet worden.  

 

Mocht u nog vragen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk met de Stichting contact op te nemen via het e-mailadres info@monumentoftolerance.com