Tweede agrarische voedselbos in Limburg in aanleg

Swalmen / Roermond

In samenwerking met Voedselbosbouw Nederland ontwerpt en ontwikkelt stichting IKL voor het agrarische bedrijf van de familie Veugelaers 5 hectare productie-voedselbos in Swalmen. Het is het tweede agrarische project in Limburg.

Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met het doel voedsel te produceren. Een voedselbos herbergt een rijk geschakeerde, snel toenemende biodiversiteit.

150 hectare

Voedselbosbouw Nederland heeft als doel in vijf jaar tijd minimaal 150 hectare voedselbos aan te leggen op landbouwgronden in Nederland. Dit ten behoeve van een duurzame, bedrijfsmatige voedselproductie in de komende decennia. Vanuit het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw kan er dankzij bijdragen van stichting DOEN, het ministerie van LNV, het Gieskes-Strijbis Fonds en Greenchoice deskundige ondersteuning verleend worden bij onder meer ontwerp, aanleg en cofinanciering van het benodigde plantgoed.

Voor de projecten in Limburg werkt Voedselbosbouw Nederland samen met stichting IKL. In navolging van het eerste agrarische project in Baexem, van voedselbosboer Mark Venner, volgen de volgende 5 hectare van Landgoed Genaenhof in de landbouwtransitie.

Informatie

Geïnteresseerden in een (groot) voedselbos op landbouwgrond kunnen contact opnemen met Erik Rietjens van stichting IKL. Voor particulieren organiseren stichting IKL en Voedselbosbouw Nederland een basiscursus voedselbos in de praktijk.