Overheid

Be­stuurs­ak­koord voor toe­gan­ke­lijk open­baar ver­voer in Lim­burg

Limburg

Iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook mensen met een beperking. Daarom heeft gedeputeerde van Gaans-Gijbels van Provincie Limburg vandaag samen met staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), andere regionale overheden, ov-bedrijven en ProRail het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 getekend.

In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Mensen met een beperking ervaren nog te vaak obstakels in het openbaar vervoer, waardoor zij er geen of weinig gebruik van maken. Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels, mobiliteit en infrastructuur:

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om op pad te gaan, te ontdekken of elkaar te ontmoeten. Het openbaar vervoer is een duurzame manier om bijvoorbeeld naar werk, opleiding, familie of vrienden te reizen.

Dat moet voor iedereen mogelijk zijn. Dat betekent niet alleen dat de trein of bus van a naar b gaat maar dat het vervoer en de bijbehorende voorzieningen door iedereen gebruikt kunnen worden.

De ondertekenaars van het bestuursakkoord hebben onder meer afgesproken dat de reisinformatie eenvoudiger en duidelijker wordt, de toegankelijkheid van haltes en perrons wordt verbeterd en dat er vaker hulp wordt geboden om ervoor te zorgen dat iedereen met het openbaar vervoer kan reizen. Ook is afgesproken dat organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking worden betrokken bij het maken van nieuw beleid. Gedeputeerde Van Gaans-Gijbels:

In Limburg zijn alle treinen al van toiletten voorzien, maar er moet en kán meer georganiseerd worden. In 2025 willen we dat alle 34 Limburgse treinstations toegankelijk zijn. Ook starten we volgend jaar met een project om ruim 100 provinciale bushaltes te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.


Het bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer wordt niet gezien als een eindpunt maar als een vertrekpunt. Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “Met dit bestuursakkoord hebben we goede en realiseerbare afspraken gemaakt die ervoor gaan zorgen dat het openbaar vervoer toegankelijker wordt. Het liefste zou ik zien dat we alle drempels die het gebruik van het ov bemoeilijken voor mensen met een beperking morgen hebben weg gehaald, maar dat is niet realistisch. De kern van dit akkoord is de overtuiging en inzet van alle partijen dat iedereen in Nederland met het ov moet kunnen reizen en dat we ons daar de komende jaren heel hard voor gaan inzetten.

Met het bestuursakkoord wil de Provincie samen met de andere ondertekenaars dat er in 2032 al grote stappen zijn gezet om in 2040 een volledig toegankelijk openbaar vervoer te realiseren.