23 mrt 2022Overheid

Gemeente Leudal gaat werken aan uitvoeringsplannen voor SLA

Leudal

De rijksoverheid heeft de gemeente Leudal, als deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord (SLA), verplicht om uitvoeringsplannen voor vaste maatregelen vast te stellen per thema. Dit om het ambitieniveau, in 2030 gezamenlijk 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen ten opzichte van 2016 te realiseren.

De gemeente Leudal zet in op de volgende  thema’s. Dit zijn:
1.     Mobiliteit

2.     Mobiele werktuigen

3.     Industrie

4.     Houtstook

5.     Landbouw

6.     Citizen science en participatieStappen

Wethouder Verlinden: “Deelnemen aan het SLA levert ons als gemeente een verbeterde luchtkwaliteit op. Dit komt de volksgezondheid en de leefbaarheid ten goede. We wensen alles in het werk te stellen om in 2030 gezamenlijk 50% gezondheidswinst te behalen. Kijkend naar de benoemde thema’s waar we op willen inzetten kunnen we zelfs verder gaan en niet verplichte aanvullende maatregelen realiseren. Als gemeente hebben we daarbij al de nodige stappen gezet. Denk bij ons thema landbouw aan de uitvoering die we hebben gegeven aan de saneringsregeling varkenshouderijen en het vaststellen van de Verordening geurhinder en veehouderij.”Vertrouwen

Om uitvoering aan maatregelen te geven is de rijksoverheid bezig om voorstellen of wet- en regelgeving op te stellen. Deze worden de komende jaren via SLA-themagroepen en pilots besproken en  uitgerold over de SLA-deelnemers. Wethouder Verlinden:” We hebben er alle vertrouwen in dat we voortvarend aan de slag kunnen om onze ambitie te realiseren!”Over Schone Lucht Akkoord

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016.


Meer informatie

Deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord rapporteren jaarlijks over de voortgang in de uitvoering van maatregelen. De rijksoverheid maakt hier een overkoepelende rapportage van. Vervolgens vindt monitoring plaats met de gezondheidsindicator die RIVM in 2018 heeft ontwikkeld.

Voor meer informatie zie:

 https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.schoneluchtakkoord.nl&umid=3600762F-DA65-6605-9E97-D0B3BE18A625&auth=f96c4808620d447bcac99e1befb42790cc6b7677-7a0c67737e40942892c905fa631cc546506689de

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­