Overheid

Gewijzigde vergunning voor huisvesting internationale werknemers Stramproy

Industrieweg Stramproy

In augustus 2019 is een vergunning verleend voor de tijdelijke huisvesting van 204 internationale werknemers aan de Industrieweg 16 in Stramproy. Tegen dit besluit zijn drie bezwaarschriften ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit aangevuld met een aantal voorschriften. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. Deze procedure loopt nog. De initiatiefnemer heeft mede als gevolg van de coronacrisis gewijzigde plannen ingediend waarvoor door het college afgelopen week een gewijzigde vergunning is verleend.

 

Wijzigingen in vergunning 

Concreet houden de wijzigingen het volgende in:

  • Er vindt geen verblijf in het souterrain plaats. In het souterrain worden de recreatiemogelijkheden ondergebracht.
  • Er worden maximaal 195 in plaats van 204 internationale werknemers tijdelijk gehuisvest.
  • Er is uitsluitend sprake van 1- of 2-persoonskamers.
  • De toiletvoorzieningen worden in de badkamers bij de slaapvertrekken geplaatst.
  • Alle 2-persoonskamers worden voorzien van een eigen keuken en 4 personen delen een badkamer.
  • De ventilatie vindt plaats via het dak in plaats van via de gevels zodat de geluidwerendheid van de gevels verbetert.

 

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Wij waren als gemeentebestuur al akkoord met de plannen zoals deze er lagen. De wijzigingen maken het plan kwantitatief beter. Het is positief dat er daarbij zowel aan het welzijn van de internationale werknemers, maar ook aan de omgeving is gedacht.

Vanaf het moment van ingebruikname van de huisvesting organiseert de gemeente een periodiek omwonendenoverleg. Daarin kunnen omwonenden, initiatiefnemers en de beheerorganisatie met elkaar overleggen over hoe de gang van zaken in het complex gaat. Wij vinden het als gemeente enorm belangrijk dat dit geborgd is. Daarom maakt dit omwonendenoverleg deel uit van de vergunning’.

 

Werkzaamheden
De initiatiefnemer start op korte termijn met de sloopwerkzaamheden aan het pand. Omwonenden worden daarvan op de hoogte gehouden. Naar verwachting worden de eerste internationale werknemers in de loop van 2021 gehuisvest.