Overheid

Je maakt soms meer ge­luid dan je denkt

Limburg

In Limburg kennen we 31 stiltegebieden. Het zijn milieubeschermingsgebieden waarin het van oudsher stil is en natuurlijke geluiden overheersen. Provincie Limburg voert van de zomervakantie tot en met de herfstvakantie een bewustwordingscampagne over stilte in de provinciale stiltegebieden. Om aandacht te vragen voor deze gebieden, hun belang en de regels die er gelden. Want stilte is belangrijk voor mens en dier en je hoeft niet muisstil te zijn.

De 31 stiltegebieden zijn door de hele provincie te vinden in (delen van) natuurgebieden en landelijke gebieden. Onder 'stil' verstaan we geluiden die onder de 40 dB(A) liggen. Dit wordt ook wel ’fluisterstil’ genoemd. Om de stilte te bewaren, heeft Provincie Limburg in de Omgevingsverordening Limburg verschillende activiteiten benoemd die in de gebieden worden geweerd, zoals harde muziek maken of met de motor crossen door het gebied. Gemeenten wordt gevraagd om met de inrichting van deze gebieden rekening te houden met de stilte. Want stilte is belangrijk.

Waarom stilte

Geluidshinder kan de gezondheid van mensen en dieren en hun woongenot schaden. Andersom vermindert recreëren in de groene natuur stress en verlaagt de kans op hart- en vaatziekten, depressies en angststoornissen. “We kunnen in de stille natuur herstellen van de dagelijkse drukte om ons heen. Wanneer we respectvol met natuur omgaan, geeft de natuur ons dus veel terug”, aldus gedeputeerde Geert Gabriëls. Deze bewustwordingscampagne laat zien hoe we dit met elkaar doen en waarvoor we het doen.

Informatie

Via social media zal de provincie met korte videobeelden informeren over het belang van de stiltegebieden, over wat bezoekers er kunnen verwachten, er gelden immers regels, en waar zij met vragen en meldingen terecht kunnen.
Daarnaast wordt deze zomer in het Heuvelland en in samenwerking met Team Heuvelland - zij zetten zich in voor het beschermen van het landschap, het stimuleren van verkeersleefbaarheid voor inwoners en bezoekers en voor het reguleren van periodieke verkeersdrukte en -overlast
- een pilot gestart, waar bezoekers en omwonenden op een kleinschalige en laagdrempelige manier extra informatie kunnen vergaren over stiltegebieden.
Onder een aantal van de aanduidingsborden bij de stiltegebieden worden onderborden geplaatst. Dit gebeurt met name op toegangswegen naast parkeerplaatsen naar wandelgebieden, op veel gebruikte wegen voor langzaam verkeer, maar ook aan toegangswegen nabij woonkernen.

Uw stiltegebied

In stiltegebieden is rustig recreëren toegestaan. Mooie, toepasselijke foto-opnamen in de gebieden, al dan niet met de nieuwe borden erop, die u wilt delen, mogen worden toegezonden aan Provincie Limburg via com­mu­ni­ca­tie@prvlim­burg.nl. Deze worden dan opgenomen in de beeldbankcollectie van de provincie.

Meer informatie over stilte en stiltegebieden vindt u op www.limburg.nl/stilte.
Inwonenden en bezoekers van de Heuvelland gemeenten kunnen voor lokale informatie over dit onderwerp ook terecht op www.teamheuvelland.nl(verwijst naar een andere website)(opent externe website).