Overheid

Leudal boekt positief resultaat van 3,5 miljoen

Leudal / Midden-Limburg

De gemeente Leudal sluit het boekjaar 2020 af met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Na een aantal jaren waarin de gemeente genoodzaakt was stevig te bezuinigen om de zaken financieel op orde te krijgen, is verantwoordelijk wethouder Piet Verlinden blij met dit resultaat. “Het is de optelsom van strakker sturen en terughoudend begroten.” De wethouder is echter wel realistisch. Om ook de komende jaren een sluitende begroting te houden, blijft het nodig om verstandige financiële keuzes te maken.

 

Coronacrisis

De zwarte cijfers in het boekjaar 2020 zijn onder meer het gevolg van strakker sturen en behoudend begroten. Echter, heeft ook de coronacrisis zijn impact op de financiën van de gemeente Leudal. Vanuit het rijk kwamen in 2020 extra middelen beschikbaar om met de gevolgen van de coronacrisis om te kunnen gaan, zoals de TOZO-regeling om ondernemers financieel te ondersteunen. In 2020 werden budgetten ook tussentijds bijgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de inkomsten uit de toeristenbelasting. Toen echter bleek dat veel mensen in eigen land op vakantie gingen, leverde dat weer extra inkomsten op.

 

Sociaal domein

Een van de terreinen waar veel werk is verzet, is het sociaal domein. Een kwalitatief goed en betaalbaar sociaal domein vormt voor elke gemeente een uitdaging, zo ook voor Leudal. In 2020 is stevig ingezet om een goede en betaalbare toekomst te creëren voor onder andere de Wmo en de jeugdzorg. De gemaakte afspraak met de gemeenteraad om aanvullend 550.000 euro te bezuinigen, is ook gerealiseerd.

 

Voorstel voor de raad

De raad wordt voorgesteld om middelen beschikbaar te stellen om onder meer de impact van de coronacrisis op een goede manier het hoofd te bieden. Daarnaast wil het college een bedrag van € 1,5 miljoen reserveren voor projecten die bijdragen aan een aantrekkelijke woonomgeving voor inwoners van Leudal. Ook willen ze investeren in ondersteuning bij onderwijsdossiers, zoals de huisvesting van scholengemeenschap St. Ursula en de gevolgen van (mogelijke) sluiting basisscholen Kelpen-Oler, Heibloem en Buggenum.

Op dinsdag 13 juli neemt de raad hierover een besluit.

 

Meer info over Gemeente Leudal : www.leudal.nl